Jak rozpoznać udar mózgu u osoby starszej?

Zdrowie podopiecznych

Udar mózgu u osób starszych występuje dość często z racji samego wieku lub złego odżywiania, czy nawet ogólnego zaniedbania zdrowia. Rozpoznanie pierwszych objawów udaru może uratować komuś życie. Bez względu na to, czy jest to udar krwotoczny czy udar niedokrwienny, liczy się każda minuta! Właśnie dlatego wszyscy opiekunowie seniora powinni znać podstawowe objawy udaru mózgu, a także wiedzieć jak udzielić pierwszej pomocy.

Specyfika udarów mózgu

Udar mózgu jest efektem nagłego niedotlenienia spowodowanego nieprawidłowym przepływem krwi w mózgu. Może być on wynikiem wylewu krwi do mózgu, zakrzepu lub zatoru żył. Komórki mózgu, które nie zostaną dotlenione w dość szybki sposób przestają funkcjonować. Wynikiem tego mogą być zaburzenia mowy, widzenia lub ruchu. Objawy te występują zależnie od miejsca wystąpienia udaru i mogą być nieodwracalne, jeżeli szybko nie zostanie udzielona odpowiednia pomoc.

W Polsce co roku udar mózgu dosięga ok. 80 tys. osób, z czego aż 30 tys. umiera w ciągu miesiąca. Warty podkreślenia jest fakt, że ok. 5 proc. z tych 80 tys. jest w młodym wieku. Zdecydowana większość pacjentów, którzy mają udar mózgu, to jednak osoby starsze (średnia wieku to 60 lat).

Rodzaje udarów mózgu

Medycyna wyróżnia dwa rodzaje udarów mózgów:

 • Udar niedokrwienny mózgu, który jest wynikiem zakrzepu lub zatoru żył w mózgu, co z kolei powoduje niedotlenienie komórek mózgowych. Obecnie jest to najczęściej występujący udar mózgu wśród osób starszych.
 • Jeśli natomiast w mózgu pęknie jakieś naczynko i dojdzie do krwotoku, mamy do czynienia z udarem krwotocznym, czyli wylewem.

Gdy krew przepływa przez mózg w nieprawidłowy sposób, nie jest wstanie dostarczyć mu odpowiedniej ilości tlenu. Może dojść wtedy do poważnego uszkodzenia mózgu. Ryzyko udaru wzrasta z wiekiem.

Objawy udaru mózgu

Symptomy wcześniej wspomnianej choroby mogą być zależne od miejsca wystąpienia udaru w samym mózgu oraz jego rozległości. Wiąże się to faktem, że określone części mózgu odpowiadają za różne funkcje organizmu. Objawy udaru mózgu nie u każdego poszkodowanego muszą prezentować się tak samo. Warto więc zwrócić uwagę na fakt, że nie wszystkie objawy z poniższej listy muszą być obecne, by podejrzewać udar. Nie należy bagatelizować wszelkich symptomów nieprawidłowego działania podopiecznego.

Możemy podejrzewać udar mózgu, jeśli zaobserwujemy następujące objawy:

 • zaburzenia widzenia w jednym oku lub obu oczach,
 • zapominanie podstawowych słów oraz trudności z mówieniem lub składaniem zdań,
 • zaburzenia chodzenia z utratą równowagi i zawrotami głowy,
 • niedowład lub porażenie mięśni twarzy, ręki i/lub nogi, najczęściej po jednej stronie ciała,
 • „znieczulenie” twarzy, ręki i/lub nogi, najczęściej po jednej stronie ciała,
 • nudności i omdlenia,
 • silny ból bez znanej przyczyny.

Zdarzają się sytuacje, w których objawy udaru mózgu częściowo lub całkowicie zanikają, jeszcze przed wezwaniem/przybyciem zespołu ratownictwa medycznego. W takich sytuacjach również należy wezwać karetkę!

Zachęcamy do zapoznania się z filmem edukacyjnym na temat objawów mózgu. Autorem filmu jest Fundacja Udaru Mózgu.

Pierwsza pomoc w udarze mózgu

Jeżeli rozpoznamy, którykolwiek z objawów wystąpienia udaru mózgu u naszego podopiecznego, powinniśmy koniecznie wezwać pogotowie. Tylko w warunkach szpitalnych podopieczny może otrzymać właściwą pomoc i odpowiednie leki. Należy szczególnie pamiętać, że w przypadku udaru mózgu liczy się czas! Im szybciej udzielimy pomocy po udarze mózgu tym większa jest szansa na wyleczenie.

Poza wezwaniem pogotowia ratunkowego, należy wykonać jeszcze kilka prostych kroków:

 1. Jeśli poszkodowany jest przytomny, ułożyć go w komfortowej dla niego pozycji.
 2. W przypadku utraty przytomności zastosować ułożenie w pozycji bezpiecznej.
 3. Gdyby doszło do utraty przytomności i zatrzymania oddechu, rozpocząć resuscytację krążeniowo-oddechową (30:2).

Dodatkowo przed przybyciem zespołu ratownictwa medycznego:

 1. Warto przygotować dokumentację medyczną chorego (karty szpitalne) i listę przyjmowanych przez niego leków (w tym informację czy przyjmuje leki przeciwkrzepliwe).
 2. Ustalić najdokładniej jak to możliwe, godzinę pojawienia się pierwszych objawów i przekazać taką informację ratownikom.
 3. Nie wolno podawać choremu nic do picia ani jedzenia.

Wsparcie podopiecznego po udarze mózgu

Do zadań opiekuna często należy domowa opieka podopiecznego, który przeszedł udar mózgu. W tym przypadku do obowiązków opiekuna należą m. in.

 • Regularny kontakt z lekarzem prowadzącym – neurologiem; pilnowanie i przestrzeganie terminów spotkań oraz zażywania leków.
 • Regularna rehabilitacja przy pomocy fizjoterapeuty; asekurowanie podopiecznego w zalecanych ćwiczeniach.
 • W przypadku wystąpienia niedowładu twarzy lub zaburzeń mowy konieczne mogą okazać się spotkania z logopedą i pomoc opiekunki w wykonywaniu zadanych przez niego ćwiczeń poprawiających mówienie.
 • W przypadku osób z nadwagą, może być konieczne przygotowywanie odpowiednich, zaleconych przez lekarza posiłków.
 • W dużej mierze konieczne będzie wsparcie podopiecznego w wykonywaniu codziennych czynności jak ubieranie się, jedzenie lub mycie.

Pamiętajmy także, że po udarze mózgu powrót do zdrowia może trwać dość długo lub nie być do końca możliwy. W związku z tym konieczne jest udzielenie podopiecznemu wsparcia psychicznego i namawiania go na każdym kroku do niepoddawania się w walce o zdrowie.

Inne w tej kategorii:

Gdzie jesteśmy

 • LAXO Care - Poznań

  ul. Droga Dębińska 3A

  61-555 Poznań

  tel. +48 61 666 2993

 • LAXO Care - Nowa Sól

  ul. Traugutta 12b/12

  67-100 Nowa Sól

  tel. +48 61 666 4757

 • LAXO Care - Ostrów Wielkopolski

  ul. Wrocławska 13-15

  63-400 Ostrów Wielkopolski

  tel. +48 62 584 2255

Szukasz pracy?

Wypełnij formularz, oddzwonimy!