#12 Nauka niemieckiego dla opiekunek – Wizyta u lekarza i w aptece

niemiecki dla opiekunek - lekarz

Poznaj kilka niemieckich zwrotów, zanim zaczniesz towarzyszyć podopiecznemu podczas wizyt lekarskich czy w aptece. Poniższe słówka i przykładowe zdania przydadzą Ci się również wtedy, gdy sama będziesz potrzebowała odwiedzić lekarza lub kupić leki. Przygotowaliśmy dla Ciebie lekcję w postaci rozmówek z gotowymi zwrotami do sytuacji. Mamy nadzieję, że dzięki niej poczujesz się pewniej, umawiając wizytę, odwiedzając przychodnię czy aptekę.

 

Umawianie wizyty u lekarza dla podopiecznego

 

O – Opiekunka

R – Recepcjonistka

 

O: Dzień dobry. Nazywam się Stefania Nowak, jestem opiekunką Pani Moris i chciałabym umówić wizytę u doktora Klinke. – Guten Tag. Mein Name ist Stefania Nowak, ich bin Betreuerin von Frau Moris und möchte einen Termin bei Dr. Klinke machen.

[Guten tag. Majn name yst Stefania Nowak, yś bin betrojerin fon frał Moris und myśte ajnen termin baj doktor Klinke machen.]

 

R: Jaki termin pani pasuje? / Kiedy Pani pasuje? / Kiedy może Pani przyjść? – Welcher Termin passt Ihnen? [Welsie termin past inen?] / Wann passt es Ihnen? [Wan past es inen?] / Wann können Sie kommen? [Wan kynen zi komen?]

 

O: Czy możemy przyjść jutro o dziewiątej? / Czy mają Państwo wolny termin 13 kwietnia o godzinie dziewiątej? – Können wir morgen um 9 Uhr kommen? [Kynen wija morgen um nojn uła komen?] / Haben Sie einen freien Termin am 13. April um 9 Uhr? [Habyn zi ajnen frajen termin am drajcejnten april um nojn uła?]

 

R: Dobrze. Zapisałam Panią Moris na wtorek o godzinie 9. – Gut. Ich habe Frau Moris für nächste Woche Dienstag um 9:00 Uhr eingetragen. [Gut. Yś habe frał Moris fyr nechste woche dinstag um nojn ua ajngetragen.]

 

O: Bardzo dziękuję! Do widzenia! – Vielen Dank! Auf Wiedersehen! [Filen dank! Ałf widerzejen!]

 

R: Do widzenia! – Auf Wiedersehen! [Ałf widerzejen!]

 

 

 

Wizyta u lekarza – rozmowa po niemiecku

 

L – lekarz

P – pacjent

 

 

P: Dzień dobry! / Dzień dobry, Panie doktorze! – Guten Morgen! [Gut(y)n morg(y)n)!]/ Guten Tag, Herr Doktor! [Gut(y)n tag, her doktor!]

 

L: Dzień dobry. Co Pani / Panu dolega? – Guten Morgen. Was fehlt Ihnen? /  Was tut Ihnen weh? [Gut(y)n morg(y)n. Was felt inen? / Was tut inen wei?]

 

P: Boli mnie głowa. / Mam ból głowy. – Ich habe Kopfschmerzen. [Yś habe kopfszmercen.]

 

P: Mam kaszel / Kaszlę. –  Ich habe Husten. [Yś habe husten.]

 

L: Jak długo to trwa? / Od kiedy ma Pani / Pan bóle głowy?  Wie lange dauert das? [Wi lange dałert das?] / Seit wann haben Sie Kopfschmerzen? [Zajt wan hab(y)n zi kopfszmercen?]

 

P: Od paru dni. / Od wczoraj. – Seit ein paar Tagen. [Zajt ajn par tag(y)n.] / Seit gestern. [Zajt gestern.]

 

L: Czy ma Pani / Pan również gorączkę? – Haben Sie auch Fieber? [Hab(y)n zi ałch fiber?]

 

P: Tak, około 39 stopni. – Ja, ich habe cirka 39 Grad. [Ja, yś habe zirka najnunddrajcyś grad.]

 

L: Ma Pani / Pan inne dolegliwości? – Haben Sie noch welche Beschwerden? [Hab(yn) zi noch welsie beszwerden?]

 

P: Tak, kręci mi się w głowie. – Ja, es ist mir schwindlig. [Ja, est ys mija szwindliś.]

 

L: Chciałbym Panią / Pana zbadać / osłuchać. – Ich möchte Sie untersuchen. [Yś myśte zi unterzuchen.]

 

L: Proszę się rozebrać. – Machen Sie den Oberkörper frei. [Mach(yn)n zi den oberkurper fraj.]

 

L: Proszę głęboko oddychać. – Bitte atmen Sie tief ein. [Byte atmen zi tif ajn.]

 

L: Proszę teraz nie oddychać / wstrzymać oddech. – Jetzt bitte nicht atmen. [Ject byte niśt atmen.]

L: Proszę się ubrać. – Bitte ziehen Sie sich an. [Byte cijen zi zich an.]

 

L: Proszę mi pokazać, gdzie boli. – Bitte zeigen Sie mir, wo es weh tut. [Byte cajg(y)n zi mia, wo es wej tut.]

 

L: Proszę otworzyć szeroko usta i powiedzieć „AAAAA”! – Machen Sie den Mund weit auf und sagen Sie „AAAAA”! [Mach(y)n zi den mund wajt ałf und zagen zi AAAA.]

 

L: Gardło wygląda dobrze. / Gardło jest w porządku. – Der Hals sieht gut aus. [Dea hals ziet gut ałs.] / Der Hals ist in Ordnung. [Dea hals ist in ordnung.]

 

albo

 

L: Ma Pani / Pan zapalenie gardła. – Sie haben Halsentzündung. [Zi haben Halsentzundung.]

 

L: Powinna Pani/ powinien Pan leżeć w łóżku. – Sie sollen im Bett liegen. [Zi zolen im bet liig(y)n.]

 

L: Musi Pani / Pan zostać w łóżku przez tydzień. – Sie müssen eine Woche im Bett bleiben. [Zi mussen ajne woche im bet blajben.]

 

L: Musi Pani / Pan zostać przez kilka dni w łóżku. – Sie müssen ein paar Tagen im Bett bleiben. [Zi mussen ajn par tagen im bet blajben.]

 

L: Przepiszę Pani / Panu lekarstwa / antybiotyk. – Ich verschreibe Ihnen die Medikamente /  das Antibiotikum. [Yś ferszrajbe inen di medikamente / das antibiotikum.]

 

L: Proszę brać te tabletki raz dziennie, po śniadaniu. – Bitte nehmen Sie ein mal pro Tag diese Tabletten, nach dem  Frühstück. [Bite nejmen zi ajn mal pro tag dize tableten, nach dejm frusztuk.]

 

L: Proszę brać te tabletki dwa razy dziennie. – Bitte nehmen Sie zwei mal pro Tag diese Tabletten. [Byte nejmen zi cfaj mal pro tag dize tableten.]

 

P: Czy dostanę zwolnienie lekarskie? – Bekomme ich eine Krankschreibung? [Bekome yś ejne krankszrajbung?]

 

L: Oczywiście, a tu są Pani / Pańskie recepty. – Selbstverständlich. Hier sind Ihre Rezepte. [Zelbstfersztenliś. Hia zind ire recepte.]

 

L: Napiszę Pani zwolnienie do piątku. Później proszę przyjść znowu. – Ich schreibe Sie bis Freitag krank. Dann kommen Sie bitte wieder. [Yś szrajbe zi bis frajtak krank. Dan komen zi byte wider.]

 

L: Szybkiego powrotu do zdrowia! – Gute Besserung! [Gute beserunk!]

 

P: Dziękuję, do widzenia! – Danke! Aufwiedersehen! [Danke! ałfwiderzejen!]

 

 

Dolegliwości – poznaj te niemieckie słówka

 

 

choroba – die Krankheit [di krankhajt]

ból – der Schmerz [dea szmerc]

katar – der Schnupfen [dea sznupfen]

kaszel – der Husten [dea husten]

gorączka – das Fieber [das fiber]

przeziębienie – die Erkältung [di erkeltunk]

 

Kiedy zachorujesz i musisz odwiedzić lekarza – zapamiętaj kilka dodatkowych zwrotów

 

 

Mam gorączkę i muszę iść do lekarza rodzinnego. – Ich habe Fieber und ich muss zum Allgemeinarzt. [Yś habe fiber und yś mus cum algemajnarct.]

 

Jestem na zwolnieniu do poniedziałku. – Ich bin krankgeschrieben bis Montag. [Yś bin krankgeszrajb(y)n bis montak.]

 

Chcę wyznaczyć termin z doktorem Klinke. – Ich möchte einen Termin mit Herr Dr. Klinke vereinbaren. [Yś myśte ajnen termin myt her doktor Klinke werajnbaren.]

 

Gdzie jest Państwa gabinet? – Wo befindet sich Ihre Praxis? [Wo befindet zyś ire praksis?]

 

Receptę może Pani / Pan zrealizować w aptece na ulicy Lasternstrasse. – Sie können das Rezept in der Apotheke in der Lasternstrasse einlösen. [Zi kynen das recept in dea apoteke in dea lasternsztrase ajnlysen.]

 

Zapomniałam swojej karty ubezpieczenia zdrowotnego. – Ich habe meine Krankenversichertenkarte vergessen. [Yś habe majne krankenweriszertenkarte fergesen.]

 

 

W aptece – rozmówki niemieckie z gotowymi zwrotami

 

 

Rozmowa 1

 

O: Opiekunka

A: Aptekarz / Aptekarka

 

 

A: Dzień dobry, czego Pani sobie życzy! – Guten Tag! Was wünschen Sie? [Gutyn tag! Was wynsien zi?]

 

O: Dzień dobry! Potrzebuję syropu na kaszel i kropli do oczu. – Guten Tag! Ich brauche einen Hustensaft und Augentropfen. [Gutyn tag. Yś brałche ajnen hustenzaft und ałgentropfen.]

 

A: Proszę. Czy potrzebuje Pani czegoś jeszcze? – Bitte. Brauchen Sie sonst etwas? [Byte. Brałch(y)n zi zonst etwas?]

 

O: Tak, czy dostanę jeszcze krople do nosa? – Ja, kann ich auch Nasentropfen bekommen? [Ja, kan yś ałch nazentropfen bekomen?]

 

A: Tak, oczywiście. – Ja, natürlich. [Ja, natyrliś.]

 

O: Czy ten lek jest na receptę? – Ist dieses Medikament auf Rezept? [Yst dizez medykament ułf recept?]

 

A: Nie, jest bez recepty. – Nein, das ist rezeptfrei. [Najn, das yst receptfraj.]

 

O: Dziękuję, to wszystko. Ile płacę? – Danke, das wars. Was kostet das alles? [Danke, das wars. Was kostet das ales?]

 

A: Poproszę 20 euro. – 20 Euro, bitte. [Cfancyś ojro byte.]

 

O: Proszę. Dziękuję! Do widzenia! – Bitte. Danke! Auf Wiedersehen! [Byte. Danke! Ałfwidazejen!]

 

 

Rozmowa 2

 

O: Opiekunka

A: Aptekarz / Aptekarka

 

 

A: Dzień dobry! Czy mogę Pani pomóc? – Guten Morgen! Kann ich Ihnen helfen? [Gutyn morgyn! Kan yś inen helfen?]

 

O: Tak, chciałabym odebrać leki Pani Fritz. – Ja, ich möchte die Medikamente für Frau Fritz abholen. [Ja, yś myśte di medikamente fya frał Fric abholen.]

 

A: Proszę mi dać receptę. Proszę chwilkę poczekać. – Geben Sie mir bitte das Rezept. Warten Sie bitte ein Moment. [Gejben zi mija bite das recept. Warten zi bite ajnen moment.]

 

A: Wszystko gotowe. Czy potrzebuje Pani czegoś jeszcze? – Alles ist fertig. Brauchen Sie noch etwas? [Ales yst fertiś. Brałchen zi noch etwas?]

 

O: Tak, potrzebuję czegoś jeszcze na ból gardła. – Ja, ich brauche noch etwas gegen Halsschmerzen. [Ja, yś brałche noch etwas gejgen halsszmercen.]

 

A: Mogę Pani polecić te tabletki do ssania z witaminą C. –  Ich kann Ihnen diese Lutschtabletten hier mit Vitamin C empfehlen. [Yś kan inen dize lucztableten hija mit witamin ce empfejlen.]

 

O: Wezmę małe opakowanie. Za tabletki do ssania chciałabym zapłacić oddzielnie. – Ich nehme die kleine Packung. Ich würde gern für Lutschtabletten gesondert bezahlen. [Yś nejme di klajne pakung. Yś wyrde gern fya lucztableten gezondert becalen.]

 

A: Oczywiście. – Natürlich. [Natyrliś.]

 

Inne w tej kategorii:

Gdzie jesteśmy

 • LAXO Care - Poznań

  ul. Droga Dębińska 3A

  61-555 Poznań

  tel. +48 61 666 2993

 • LAXO Care - Nowa Sól

  ul. Traugutta 12b/12

  67-100 Nowa Sól

  tel. +48 61 666 4757

 • LAXO Care - Ostrów Wielkopolski

  ul. Wrocławska 13-15

  63-400 Ostrów Wielkopolski

  tel. +48 62 584 2255

Szukasz pracy?

Wypełnij formularz, oddzwonimy!