#13 Nauka niemieckiego dla opiekunek – Wzywanie pomocy / dzwonienie na numery alarmowe

karetka pogotowia - niemiecki dla opiekunek

W pracy opiekunki osób starszych w Niemczech niestety zdarzają się nagłe sytuacje, w których podopieczni potrzebują pilnej pomocy lekarza i natychmiast należy wezwać do nich pogotowie ratunkowe. Dzieje się tak przede wszystkim wtedy, gdy senior ma poważne problemy zdrowotne. Wypadki czy choroby mogą przytrafić się jednak każdemu i dlatego zawsze trzeba być przygotowanym na konieczność wezwania pomocy. Podobnie jest w przypadku zdarzeń wymagających interwencji straży pożarnej czy policji.

Od umiejętności szybkiego wezwania pomocy może zależeć zdrowie i życie podopiecznego albo Twoje, jeśli to Tobie przydarzył się wypadek. Poznaj więc niemieckie zwroty związane z wzywaniem pomocy i dzwonieniem na numery alarmowe w nagłych sytuacjach, gdy przebywasz w Niemczech.

 

Wzywanie pomocy – niemieckie słówka i zwroty

 

Pierwsza pomoc – erste Hilfe [Erste hilfe]

Pomocy! – Hilfe! [Hilfe!]

Czy mogłaby mi Pani/Pan pomóc? – Könnten Sie mir helfen? [Kyntn zi mir helfyn?]

Niech Pan/Pani zadzwoni na pogotowie! – Rufen Sie den Notdienst an! [Rufyn zi den notdinst an!]

Proszę zawiadomić pogotowie ratunkowe. – Bitte verständigen Sie den Unfalldienst. [Byte fersztendign zi den unfaldinst.]

 

Miałam wypadek. – Ich hatte einen Unfall. [Yś hate ejnen unfal.]

Jestem ranna. – Ich bin verletzt. [Yś bin falect.]

Ona nie oddycha. – Sie atmet nicht. [Zi atmet nyśt.]

To jest nagły przypadek. – Es ist ein Notfall. [Es yst ajn notfal.]

To jest bardzo pilne! – Es ist sehr dringend! [Es ist zea drinend!]

 

Potrzebuję natychmiast lekarza! – Ich brauche dringend einen Arzt! [Yś brałche drinend ajnen arct!]

Czy jest tu jakiś lekarz? – Gibt es hier einen Arzt? [Gibt es hir ajnen arct?]

Proszę wezwać lekarza. – Bitte rufen Sie einen Arzt. [Byte ruf(y)n zi ajnen arct.]

Niech Pan/Pani sprowadzi pomoc. – Holen Sie Hilfe. [Ho(wymowa pomiędzy „o” a „u”)len zi hifle.]

Bitte beeilen Sie sich! – Proszę się pośpieszyć! [Byte beajlen zi zyś!]

 

Czy mogę użyć tego telefonu? – Darf ich das Telefon benutzen? [Darf yś das telefon benucyn?]

Gdzie jest najbliższy szpital? – Wo ist das nächste Krankenhaus? [Wo yst das neechste krankenhaus?]

Gdzie jest pogotowie ratunkowe? – Wo ist die nächste Unfallstelle? [Wo yst di neechste unfalsztele?]

Czy ma Pani/ Pan materiał opatrunkowy? – Haben Sie Verbandszeug? [Babyn zi ferbandscojg?]

 

Proponowanie pomocy

 

Czy mogę pani / panu pomóc? – Kann ich Ihnen helfen? [Kan yś inen helfen?]

Czy potrzebuje pani / pan pomocy? – Brauchen Sie Hilfe? [Brałchyn zi hylfe?]

Czy mam wezwać lekarza? – Soll ich einen Arzt rufen? [Zol yś ajnen arct rufyn?]

 

Numery alarmowe w Niemczech

 

112 – Pogotowie ratunkowe / Straż pożarna / Europejski numer alarmowy. Możesz pod niego dzwonić zawsze, gdy potrzebujesz pomocy, np. gdy konieczna jest pomoc lekarza

110 – Policja

0180/2222222 – Pomoc drogowa

 

Niemieckie nazwy służb ratunkowych i porządkowych

 

Straż pożarna – die Feuerwehr [di fojerwea]

Policja – die Polizei [di policaj]

Pogotowie ratunkowe – der Rettungsdienst / der Notdienst [dea retungsdinst / dea notdinst]

 

Zgłaszanie nagłej sytuacji przez telefon – przydatne zwroty

 

Co się stało? – Was ist denn genau passiert? [Was yst den genał pasiert?]

Chciałabym zgłosić nagłą sytuację. Osoba, którą się opiekuję, zemdlała! –  Ich möchte einen Notfall melden. Die Person, um die ich mich kümmere ist ohnmächtig geworden! [Yś myśte ajnen notfal melden. Di perzon, um di yś myś k(dźwięk między „u” i „y”)mare yst unmyśtiś gew(dźwięk między „a” i „o”)rden!]

On/ona miał/a wypadek. – Er/Sie hat einen Unfall gehabt. [Er/Zi hat ajnen unfal gehabt.]

Kiedy się to stało? – Wann ist das passiert? [Wan yst das pasiert?]

Przed około 3 minutami. –  Vor circa 3 Minuten. [For cyrka draj minuten.]

Byłam krótko na toalecie i kiedy wróciłam, leżała już na podłodze. – Ich war kurz auf der Toilette und als ich zurück kam, lag sie schon auf dem Boden. [Yś war kurc ałf dea toalete und als yś curyk kam, lag zi szon alf dem boden.]

Czy ona ma jeszcze puls? – Hat sie noch Puls? [Hat zi noch puls?]

Jak się Pani nazywa? – Wie ist denn Ihr Name? / Wie heißen Sie? [Wi yst den ia name? / Wi hajs(y)n zi?]

Nazywam się… – Ich heiße… [Yś hajse…]

A jak się nazywa osoba, którą się pani opiekuje? – Und wie heißt die Person, um die Sie sich kümmern? [Und wi hajst di perzon, um di zi zyś kumarn?]

On/Ona nazywa się … –  Er/Sie heißt… [Er/Zi hajst…]

On/ona jest zbyt chory/a, żeby się poruszać – Er/Sie ist zu krank um sich zu bewegen. [Er/Zi yst cu krank um zyś cu bewyg(y)n.]

Pani adres? – Ihre Adresse? [Ire adrese?]

Mój adres to… / Mieszkam przy… – Meine Adresse ist… / Ich wohne in… [Majne adrese yst… / Yś wone in…]

Pani numer kontaktowy? – Kontaktnummer bitte? [Kontaktnumer byte?]

Mój telefon to… – Meine Handynummer ist…. [Majne hendinumer yst…]

Wyślę do Pani pogotowie ratunkowe. – Ich schicke Ihnen einen Rettungsdienst. [Yś szike inen ajnen retungsdinst.]

Dziękuję. – Danke. [Danke.]

 

Opisywanie stanu poszkodowanego – niemieckie zwroty i słówka

 

On/ ona nagle się rozchorował/a – Er/Sie ist plötzlich krank geworden. [Er/Zi yst plecliś krank geword(y)n.]

Ona/On ma gorączkę / silny kaszel – Sie/Er hat Fieber / starken Husten. [Zi/Er hat fiba / sztak(y)n hust(y)n]

Ona/On ma… – Sie/Er hat… [Zi/Er hat…]

… duszności – … Atemnot [atemnot]

… nieregularny oddech – … Ungleichmäßige Atmung [unglajśmisige atmung]

… ból głowy – … Kopfschmerzen [kopfszmercen]

… zawroty głowy – … Schwindel [szwyndel]

… problemy z równowagą – … Gleichgewichtsprobleme [glajśgewyśtsprobleme]

… silne bóle w klatce piersiowej – … starke Schmerzen im Brustkorb [sztarke szmearc(y)n im brustkorb]

… atak serca lub zawał – … hat Herzanfall oder Herzinfarkt [hat hercenfal oder hercinfarkt]

… paraliż rąk/nóg – … Lähmungen von Armen/Beinen [lejmungen fon armen/bajnen]

Boi się – Er/Sie hat Angst [Er/Zi hat angst]

On/ona jest… – Er/Sie ist… [Er/Zi yst…]

… nieprzytomny/nieprzytomna – … bewusstlos [bewustlos]

… blady/blada – … blas [blas]

… w szoku – … im Schock [im szok]

… ranny w głowę – … am Kopf verletzt [am kopf falect]

 

Nie reaguje na zewnętrzne bodźce takie jak mówienie i dotyk – Sie/Er reagiert nicht auf äußere Reize wie Ansprechen oder Berührungen [Zi/Er reagirt nyśt ałf ojsere rajce wi anszpreśen oder beryrngen.]

Nie można stwierdzić już, czy oddycha – Seine /Ihre Atmung ist nicht mehr feststellbar [Zajne/Ire atmung yst nyśt mea festsztelbar.]

Jej skóra i usta mają niebieskawy odcień – Ihre Haut und Lippen sind blau gefärbt [Ire hałt und lipen zynd blał geferbt.]

Twarz jest zaczerwieniona – Gesicht ist gerötet [Gezyśt yst ger(dźwięk pomiędzy „o” i „u”)tet.]

Poci się – Sie/Er schwitzt (Zi/Er szwitct.)

Mocno krwawi – Sie/Er blutet stark [Zi/Er blutet sztark.]

Oparzyła się / oparzył się – Sie/Er hat sich verbrannt [Si/Er hat zyś ferbrant.]

Przeciął się / przecięła się – Er/Sie hat sich geschnitten [Er/zi hat zyś gesznytyn.]

Poraził go/ ją prąd – Er/Sie hat einen Stromschlag bekommen [Er/Zi hat ajnen szturmszlag bekomen.]

 

Mdłości – Übelkeit [ybelkajt]

Drgawki – Zucken [cuk(y)n]

Skaleczenia/Urazy – Verletzung [felecung]

Rany – Wunden [wunyn)

Silne zaczerwienienie lub opuchnięcie ciała – Heftige Rötung und Schwellung am Körper [Hefige r(dźwięk między „u” i „y”)tung und szwelung am k(dźwięk między „e” i „a)rper.]

Rana jest czerwona – Die Wunde ist rot [Di wunde yst rot.]

Ma złamanie kości – Er/Sie hat einen Knochenbruch [Er/Zi hat ajnen knochenbruch.]

On/ona widzi podwójnie – Er/Sie sieht doppelt [Er/Zi zijt dop(y)lt.]

Inne w tej kategorii:

Gdzie jesteśmy

 • LAXO Care - Poznań

  ul. Droga Dębińska 3A

  61-555 Poznań

  tel. +48 61 666 2993

 • LAXO Care - Nowa Sól

  ul. Traugutta 12b/12

  67-100 Nowa Sól

  tel. +48 61 666 4757

 • LAXO Care - Ostrów Wielkopolski

  ul. Wrocławska 13-15

  63-400 Ostrów Wielkopolski

  tel. +48 62 584 2255

Szukasz pracy?

Wypełnij formularz, oddzwonimy!