#15 Nauka niemieckiego dla opiekunek – Wyjście na cmentarz

wyjscie na cmentarz

Jako opiekunka w Niemczech możesz zostać poproszona o towarzyszenie seniorowi podczas wyjścia na cmentarz i uporządkowanie grobów jego bliskich. To znakomita okazja, by dowiedzieć się więcej o podopiecznym i jego rodzinie, a także, by okazać mu zainteresowanie i wsparcie. Zapamiętaj więc kilka niemieckich zwrotów przydatnych w rozmowach związanych z odwiedzaniem cmentarza. Możesz nauczyć się ich z pomocą przykładowych dialogów, które spisaliśmy poniżej.

 

Przed wyjściem na cmentarz

 

S – Seniorka

O – Opiekunka

 

S: Chciałabym odwiedzić dzisiaj grób mojego męża Antona. – Ich möchte heute das Grab meines Mannes Anton besuchen. [Yś myśte hojte das grab majnes manes Hans bezuchen.]

S: To jest dla mnie bardzo ważne. – Das ist sehr wichtig für mich. [Das yst zea wiśtiś fyr miś.]

O: Będzie mi miło Pani towarzyszyć. – Ich werde Sie gern begleiten. [Yś werde zi gern beglajten.]

S: Trzeba posprzątać (umyć) grób i zmienić kwiaty. – Man muss das Grab pflegen und die Blumen austauschen. [Man mus das grab pflejgen und di blumen ałstałszen.]

O: Oczywiście. Możemy tam iść dzisiaj po południu. – Natürlich. Wir können heute Nachmittag dorthin gehen. [Natyrliś. Wia hynen hojte machmytag dorthin gejen.]

 

O: Jesteśmy gotowe. – Wir sind fertig. [Wia zynd fertiś.]

S: Czy mamy wszystko? – Haben wir alles? [Hab(y)n wia ales?]

O: Tak. Myślę, że na cmentarzu możemy kupić znicze i kwiaty. – Ja. Ich denke, wir können die Grablichter und die Blumen am Friedhof kaufen. [Ja. Yś denke, Wia kynen di grabliśta und di blumen am fridhof kałfen.]

 

Kupowanie kwiatów i zniczy – dialog w sklepie

 

O – Opiekunka

K – Sprzedawca

 

O: Dzień dobry! Poproszę te małe znicze. – Guten Tag, diese kleinen Grablichter bitte. [Gutyn tag, dize klajnen grabliśta byte.]

K: Ile ich podać? – Wie viele? [Wi file?]

O: 5 proszę i jeszcze te kwiaty. – Fünf bitte. Und noch diese Blumen. [Fynf byte. Und noch dize blumen.]

K: To będzie 7 euro. – Das macht dann 7 Euro. [Das macht dan ziben ojro.]

O: Proszę. Do widzenia! – Bitte. Auf Wiedersehen! [Byte. Ałf widerzejen!]

 

Wyjście na cmentarz

 

S – Seniorka

O – Opiekunka

 

S: Najpierw odwiedzimy grób Antona, a potem pokażę Pani grób moich rodziców. – Zuerst besuchen wir Anton’s Grab und danach zeige ich Ihnen das Grab meiner Eltern. [Cuerst bezuchen wija Antons grab und danach cajge yś inen das grab majna eltern.]

S: Jesteśmy na miejscu. On (mój mąż) leży tutaj. – Wir sind am Ziel. Er liegt hier. [Wija zynd am cil. Er ligt hija.]

O: Pozamiatam liście i wyczyszczę grób. – Ich fege die Blätter zusammen und säubere das Grab. [Yś fege di bleta cuzamen und zojbere das grab.]

S: Pięknie dziękuję. Proszę później zapalić znicze. – Danke schön. Zünden Sie bitte danach die Grablichter an. [Danke szyn. Cynden zi byte danach di grabliśta an.]

O: Dobrze. Zaraz to zrobię. – Gut. Ich mache es sofort. [Gut. Yś mache es sofot.]

O: Grób jest bardzo zadbany. – Das Grab ist sehr gepflegt. [Das grab yst zea gepflegt.]

S: Dziękuję. Chociaż mój syn nie ma zbyt dużo czasu, stara się troszczyć o grób. – Danke. Obwohl mein Sohn nicht so viel Zeit hat, versucht auch sich um das Grab zu kümmern. [Danke. Obwol majn zon nyśt zo fil cajt hat, ferzucht ałch ziś um das grab cu kymern.]

O: Ile lat miał Pani mąż, kiedy zmarł? – Wie alt war Ihr Mann, als er gestorben ist? [Wi alt war ir man als er gesztorben yst?]

S: Miał 83 lata. To był tak dobry człowiek. – Er war 83 Jahre alt. Das war ein so guter Mensch. [Er war drajundachcyś jare alt. Das war ajn zo guta mensz.]

S: Bardzo mi go brakuje. – Ich vermisse ihn sehr. [Yś fermise in zea.]

S: Zrobiło się zimno, zapalimy jeszcze znicze u rodziców i pójdziemy do domu. – Es ist schon kalt geworden, wir zünden noch das Grablicht bei den Eltern an und danach gehen wir nach Hause. [Es yst szon kalt geworden, wija cynden noch das grablyśt baj den eltern an und danach gejen wija nach hałze.]

O: Oczywiście. – Natürlich. [Natyrliś.]

 

 

Inne w tej kategorii:

Gdzie jesteśmy

 • LAXO Care - Poznań

  ul. Droga Dębińska 3A

  61-555 Poznań

  tel. +48 61 666 2993

 • LAXO Care - Nowa Sól

  ul. Traugutta 12b/12

  67-100 Nowa Sól

  tel. +48 61 666 4757

 • LAXO Care - Ostrów Wielkopolski

  ul. Wrocławska 13-15

  63-400 Ostrów Wielkopolski

  tel. +48 62 584 2255

Szukasz pracy?

Wypełnij formularz, oddzwonimy!