#24 Nauka niemieckiego dla opiekunek – Wizyta na poczcie

niemiecki dla opiekunek , wyjście na pocztę

Opiekując się seniorem, musimy przygotować się na różnorakie okoliczności. Praca opiekunki do osoby starszej to nie tylko codzienne obowiązki związane z podopiecznym, a także załatwianie formalności, tj. wizyta na poczcie czy sporządzenie budżetu. Choć media społecznościowe wraz z rozwojem Internetu kompletnie zdominowały obecną rzeczywistość, a o wysyłaniu listów mało kto w ogóle pamięta, niekiedy jesteśmy zmuszeni do udania się na pocztę. Jak rozmawiać z pracownikiem poczty w Niemczech? Jakie wyrażenie będą ci potrzebne i jak poinformować seniora o twoim wyjściu?

Przykładowa rozmowa:

O – opiekunka

P – pracownik poczty

O: Dzień dobry chciałabym nadać paczkę do Polski. – Guten Morgen, ich möchte ein Paket nach Polen schicken. [Guten morgen, yś mychte ajn paket nah polen sziken.]

P: Dzień dobry. Proszę o wypełnienie wszystkich potrzebnych danych do wysłania paczki. – Guten Morgen. Bitte geben Sie alle notwendigen Daten ein, um das Paket zu versenden. [Guten morgen, bitte gejben zi alle notwendigen daten ajn, um das paket cu ferzenden.]

O: Czy mogę prosić o długopis? – Kann ich um einen Stift bitten? [Kan yś um ajnen sztyft biten?]

P: Bardzo proszę. – Bitte schön. [Bite szun.]

O: Chciałabym też kupić kopertę. Ile kosztuje koperta? – Ich würde auch gerne einen Umschlag kaufen. Wie viel kostet ein Umschlag? [Yś wyrde ałch gerne ajnen umszlak kałfen?]

P: Koperta kosztuje 2 euro. – Ein Briefumschlag kostet 2 Euro. [Ejn brifumszlak kostet cwaj ojro.]

O: Poproszę jedną kopertę. Wypełniłam wszystkie dane. Czy powinnam podpisać to tutaj? – Einen Umschlag, bitte. Ich habe alle Daten eingegeben. Soll ich es hier unterschreiben? [Ajnen umszlak, bite. Yś habe ale daten ajngegejben. Zol yś es hijar unterszhrajben.]

P: Tak. Proszę położyć paczkę na wadze. Proszę poczekać moment. Nadanie paczki kosztuje 5 euro. – Ja. Bitte legen Sie das Paket auf die Waage. Bitte warten Sie einen Moment. Der Versand des Pakets kostet 5 Euro. [Ja. Bite ligen zi das paket ałf di wage. Bite warten zi ajnen moment. Der ferzant des pakets kostet fynf ojro.]

O: Ile będzie trwać nadanie paczki do Polski? – Wie lange dauert der Versand eines Pakets nach Polen? [Wi lande dałert der ferzant ajnes pakets nah polen.]

P: Około 5-7 dni. – Etwa 5-7 Tage. [Etwa fynf ziben tage.]

O: Dobrze. Zapłacę za całość kartą. – Okay. Ich werde das gesamte Paket mit meiner Karte bezahlen. [Okej. Yś werde das gezamte paket myt majner karte becajn.]

P: Bardzo proszę, tutaj jest dla Pani rachunek. – Bitte, hier ist die Rechnung für Sie. [Bite, hijar ist di reśnung fur zi.]

O: Dziękuję. Do widzenia. – Danke. Auf Wiedersehen. [Danke. Ałf widerzejen.]

P: Do zobaczenia. – Bis später. [Bys szpite.]

Dodatkowe zwroty:

Pani Anno, idę na pocztę wysłać list. Wrócę za godzinę. – Frau Anna, ich werde einen Brief an die Post schicken. Ich werde in einer Stunde zurück sein. [Frau Anna, yś werde ajnen brif an di post sziken. Yś werde in ajner sztunde curuk zajn.]

Dzień dobry. Chciałabym wysłać ten list do Polski. – Guten Morgen. Ich möchte diesen Brief nach Polen schicken. [Guten morgen.Yś mychte dizen brif nah polen sziken.]

Ile będzie trwać nadanie listu do Polski? – Wie lange wird es dauern, den Brief nach Polen zu schicken? [Wi lange wyrt es dałern, den brif nah polen cu sziken?]

Ile kosztuje znaczek? – Wie viel kostet der Stempel? [Wi fil kostet der sztempel?]

Chciałabym kupić znaczek pocztowy. – Ich würde gerne eine Briefmarke kaufen. [Yś wyrde gerne ajne brifmarke kałfen.]

Chciałabym wysłać ten list przesyłką poleconą. – Ich möchte diesen Brief per Einschreiben versenden. [Yś mychte dizen brif per ajnszhrajben ferzenden.]

Przyszłam po odbiór paczki. Czy mogę ją tutaj odebrać? – Ich bin gekommen, um das Paket abzuholen. Kann ich es hier abholen? [Yś bin gekomen, um das paket abcuholen. Kan yś es hijar abholen?]

Gdzie jest skrzynka pocztowa? – Wo ist der Briefkasten? [Wo ist der brifkasten?]

Przed wizytą na poczcie, warto zapoznać się z rozmówkami i ułatwić sobie załatwienie potrzebnej sprawy. W tym artykule skupiliśmy się jednak na najczęściej spotykanej sytuacji, z jaką możecie się spotkać. Wykorzystaj powyższe zwroty i słówka w zależności od sytuacji, i utrwal dotąd nabyte umiejętności językowe.

 

 

 

Inne w tej kategorii:

Gdzie jesteśmy

 • LAXO Care - Poznań

  ul. Droga Dębińska 3A

  61-555 Poznań

  tel. +48 61 666 2993

 • LAXO Care - Nowa Sól

  ul. Traugutta 12b/12

  67-100 Nowa Sól

  tel. +48 61 666 4757

 • LAXO Care - Ostrów Wielkopolski

  ul. Wrocławska 13-15

  63-400 Ostrów Wielkopolski

  tel. +48 62 584 2255

Szukasz pracy?

Wypełnij formularz, oddzwonimy!