#25 Nauka niemieckiego dla opiekunek – Zakup biletów na pociąg/autobus

zakup biletów po niemiecku

Znajomość niemieckich słówek i wyrażeń jest niebywale istotna nie tylko w sytuacjach życia codziennego. Decydując się na pracę jako opiekunka do osoby starszej, musimy zmierzyć się wszelkimi utrudnieniami na naszej drodze, jak i dostosować się do nowej rzeczywistości. Jak sprawnie posługiwać się językiem obcym? Jak dokonać zakupu biletów na autobus czy pociąg? Podpowiadamy!

Niezależnie od sposobu zakupu biletów, drogą internetową bądź stacjonarnie, łatwo wówczas o pomyłkę. Z pomocą przychodzimy my! Bez obaw o błąd językowy dokonasz zakupu biletu dla siebie i seniora. Zaczynajmy!

Przydatne zwroty:

W tą i z powrotem – hin und zurück [hin unt curyk]

Bilet w jedną stronę – einfache Fahrkarte [einfache fahrkarte]

Płacić kartą – Bezahlen mit Karte [becajn mit karte]

Ważność biletu od – Ticketgültigkeit von [tiketgyltyśkajt fon]

Ważność biletu do – Ticketgültigkeit ab [tiketgyltyśkajt ap]

Zakupić bilet – Ein Ticket kaufen [ajn tiket kałfen]

Słówka:

Dworzec – der Bahnhof [dea banhof]

Pociąg – der Zug [dea cuk]

Autobus – der Bus [ dea bus]

Bilet – das Ticket [das tiket]

Przyjazd – die Ankunft [di ankufnt]

Odjazd – die Abfahrt [di apfart]

Opóźnienie – die Verspätung [di ferszpetunk]

Podróż – die Reise [di rajze]

Trasa bezpośrednia – die Direkte Route

Zwrot należności – die Erstattung [easztatunk]

Droga powrotna – die Heimweg [hajmwik]

Miejsce docelowe – das Zielort [cilort]

Peron – der Bahnsteig [bansztajk]

Stacja kolejowa – die Bahnstation [bansztacjon]

Rozkład jazdy – der Zugfahrplan [cugfarplan]

 

Rozmowa na dworcu po niemiecku z nieznajomym:

O – opiekunka

N – nieznajomy

O: Dzień dobry. Czy mogę zająć chwilę? To mój pierwszy raz na dworcu w Hamburgu. Czy mógłby mi Pan wskazać, gdzie znajdę okienko? Chciałabym kupić bilety na pociąg do Berlina. – Guten Morgen. Kann ich mir einen Moment Zeit nehmen? Ich bin das erste Mal auf einem Bahnhof in Hamburg. Können Sie mir zeigen, wo ich das Fenster finden kann? Ich möchte Zugtickets nach Berlin kaufen. [Guten morgen. Kan yś mir ajnen moment zajt nimen? Yś bin das erste mal ałf ajnem banhof in hamburg. Kunen zi mir cajgen wu yś das fenster finden kan. Yś mychte cuktikets nah berlin kałfen.]

N: Nie ma problemu. Czekam na odjazd pociągu. Zaprowadzę Panią do okienka. – Kein Problem. Ich warte auf die Abfahrt des Zuges. Ich werde Sie zum Fenster bringen. [Kajn problem. Yś warte ałf di apfart des cuges. Yś werde zi cum fenster bringen.]

O: Dziękuję bardzo. – Danke. [Danke.]

N: Okienko znajduje się obok wyjścia. To tutaj! Czy potrzebuje Pani jeszcze mojej pomocy? – Das Fenster befindet sich neben dem Ausgang. Es ist da! Brauchen Sie noch meine Hilfe? [Das fenster befindet zihś niben dem ałsgan. Es ist da! Brałhen si noh majne hilfe?]

O: Nie, dziękuje za pomoc. Do widzenia! – Nein, ich danke Ihnen für Ihre Hilfe. Auf Wiedersehen! [Najn, yś danke inen fur ire hilfe. Ałf widerzejen!]

N: Do widzenia! Miłego dnia. – Auf Wiedersehen! Ich wünsche Ihnen einen schönen Tag. [Ałf widerzejen. Yś wunsze ajnen szunen tak.]

Rozmowa z pracownikiem dworca:

O – opiekunka

P – pracownik dworca

O: Dzień dobry. Chciałabym kupić dwa bilety na pociąg. – Guten Morgen. Ich möchte zwei Zugtickets kaufen. [Guten morgen. Yś mychte cwaj cuktikets kałfen.]

P: Dzień dobry. Skąd? Jakie jest miejsce docelowe? – Guten Morgen. Woher? Was ist das Zielort? [Guten morgen. Woher?Was ist das cilort?]

O: Z Hamburga do Berlina. – Von Hamburg nach Berlin. [Fon Hamburg nah Berlin.]

P: Dobrze. Na kiedy? – Okay. Für wann? [Okej. Fur wan?]

O: Na jutro. – Morgen. [Morgen.]

P: Pociąg do Berlina odjeżdża w południe– Der Zug nach Berlin fährt mittags ab. [Der cu nah berlin fart mitags ap.]

O: Z którego peronu odjeżdża pociąg? – Von welchen Bahnsteig fährt der Zug ab? [Fon welsien bansztajk fart der cuk ap?]

P: Pociąg odjeżdża z peronu trzeciego. Czy to wszystko? – Der Zug fährt von Bahnsteig 3 ab. Ist das alles? [Der cuk fart fon bansztajk drei ap. Ist das ales?]

O: Tak, dziękuję. – Ja, danke. [Ja, danke.]

P: To będzie 20 euro. – Das sind dann zwanzig Euro. [Das zint cwancisz ojro.]

O: Dobrze zapłacę kartą. – Okay. Ich werde mit meiner Karte bezahlen. [Okej. Yś werde mt majner karte becajn.]

P: Tutaj jest rachunek i bilety. – Hier ist die Rechnung und die Tickets. [Hijar ist di reśnung unt di tikets.]

O: Do widzenia. – Auf Wiedersehen. [Ałf widerzejen]

Inne w tej kategorii:

Gdzie jesteśmy

 • LAXO Care - Poznań

  ul. Droga Dębińska 3A

  61-555 Poznań

  tel. +48 61 666 2993

 • LAXO Care - Nowa Sól

  ul. Traugutta 12b/12

  67-100 Nowa Sól

  tel. +48 61 666 4757

 • LAXO Care - Ostrów Wielkopolski

  ul. Wrocławska 13-15

  63-400 Ostrów Wielkopolski

  tel. +48 62 584 2255

Szukasz pracy?

Wypełnij formularz, oddzwonimy!