#27 Nauka niemieckiego dla opiekunek – wyjście do kościoła

dialogi po niemiecku

Decydując się na wyjazd do Niemiec jako opiekunka do osób starszych, musisz liczyć się z nowymi obowiązkami, jak i pewnymi niedogodnościami. Wiele doświadczonych opiekunek często podejmuje się zleceń na okres dłuższy niż pół roku. Wiążę się to ze stałą zmianą miejsca zamieszkania, a także z brakiem możliwości powrotu do kraju, kiedy tylko chcemy. Praca u naszego zachodniego sąsiada jest jednak bardzo opłacalna. Co więcej, niesie ze sobą wiele korzyści. Specjalnie dla początkujących opiekunek przygotowaliśmy krótką lekcję języka niemieckiego, która przyda się, rozmawiając z seniorem o niedzielnej Mszy Świętej. Gdzie znajduje się kościół? Jak wygląda Msza Święta w Niemczech? Jak się przygotować do wyjścia z podopiecznym? Wszystko znajdziesz tutaj!

Przydatne zwroty i słownictwo:

Religia – die Religion [di religion]

Msza Święta – die heilige Messe [di hajlige mese]

Kościół – die Kirche [di kirsie]

Parafia – die Gemeinde [di gemajnde]

Ambona – der Hochstand [dea hohsztant]

Spowiedź – die Beichte [di bajhte]

Konfesjonał – der Beichtstuhl [dea bajhtsztul]

Ewangelia – das Evangelium [das iwangelium]

Wyznanie wiary – das Glaubensbekenntnis [das glałbensbekentnys]

Modlitwa – das Gebet [das gebit]

Modlitewnik – das Gotteslob [das goteslop]

Pieśń kościelna – das Kirchenlied [das kirsienlid]

Nabożeństwo – die Andacht [di andaht]

Ksiądz – der Priester [dea prister]

Ławka w kościele – die Kirchenbank [di kirsienbank]

Chodzenie do kościoła – der Kirchgang [dea kirśgan]

Błogosławieństwo – der Segen [dea zigen]

Komunia Święta – die heilige Kommunion [di hajlige komunion]

Bóg – der Gott [dea got]

Grzech – die Sünde [di zunde]

Modlić się – beten [biten]

Modlić się o – beten für etwas jemanden [biten fur etwas jemanden]

Uklęknąć – sich niederknien [zih nideknin]

Klęczeć – knien [knin]

Czcić – anbeten [anbiten]

Przyjąć komunię – kommunizieren [komuniciren]

Głosić kazanie – predigen [predigun]

Wierzyć – glauben [glałben]

Przykładowe dialogi po niemiecku – wyjście do kościoła z seniorem:

O – opiekunka

P – podopieczny

Rozmówka 1

O: Pani Anno. Dzisiaj jest niedziela. Chciałabym pójść do kościoła. Czy jest niedaleko kościół? – Frau Anna. Heute ist Sonntag. Ich würde gerne in die Kirche gehen. Gibt es hier in der Nähe eine Kirche? [Frał Anna. Hojte ist zontak. Yś wyrde gerne in di kirsie gejen. Gibt es hijar in der nije ajne kirsie?]

P: Nie jestem pewna. Proszę sprawdzić w Internecie. – Ich bin mir nicht sicher. Bitte informieren Sie sich im Internet. [Yś bin mir niht zysia. Byte infomiren zi zih im internet.]

O: Dobrze. Czy jest pani religijna? – Okay. Sind Sie religiös? [Okay. Zynt zi religius?]

P: Tak. Niestety nie mogę samodzielnie chodzić. Dawno nie uczestniczyłam w Mszy Świętej. – Ja. Leider kann ich nicht alleine laufen. Ich habe die heilige Messe schon lange nicht mehr besucht. [Ja. Lajder kan yś niht alajne lałfen. Yś habe di hajlige mese szun lange niht mijar bezuht.]

O: Możemy pójść razem! Zabiorę modlitewnik. – Wir können zusammen gehen! Ich nehme das Gotteslob. [Wir kynen cuzamen gehen! Yś nime das goteslop.]

Rozmówka 2

O: Dzień dobry! Jak się Pani dzisiaj czuje? Czy chciałaby Pani pójść dzisiaj do kościoła? – Guten Morgen! Wie geht es Ihnen heute? Möchten Sie heute in die Kirche gehen? [Guten morgen! Wi gejt es inen hojte? Myhśten zi hojte in di kirsie gejen?

P: Jestem zmęczona. Wolę zostać w domu. – Ich bin müde. Ich bleibe lieber zu Hause. [Yś bin mude. Yś blajbe liber cu hałze.]

O: Dobrze… Może pójdziemy wieczorem? – Okay… Vielleicht können wir am Abend gehen? [Okej… Filajśt kynen wir am abent gejen?]

P: O której jest Msza Święta? – Um wie viel Uhr ist die heilige Messe? [Um wi fil uła ist di hajlige mese?]

O: Msza Święta jest o godzinie 20:00. – Die heilige Messe ist um 20 Uhr. [Di hajlige mese ist um cwancisz uła.]

P: Mam nadzieję, że poczuję się lepiej. – Ich hoffe, dass ich mich besser fühle. [Yś hofe,  das yś mihś beser fule.]

Rozmówka 3

O: Chciałabym pójść dzisiaj do spowiedzi. Czy jest taka możliwość? – Ich möchte heute zur Beichte gehen. Ist das möglich? [Yś myhśte hojte cur bajhte gejen? Ist das muklihś?]

P: Tak. Niestety mamy inną tradycję. W Niemczech rzadko chodzimy do spowiedzi. Powinna Pani pójść do polskiego księdza i zapytać o to. – Ja. Leider haben wir eine andere Tradition. In Deutschland gehen wir selten zur Beichte. Sie sollten zu einem polnischen Priester gehen und ihn danach fragen. [Ja. Lajder haben wir ajne andere tradicjon. In dojczlant gejen wir zeltyn cur bajhte. Zi zolten cu ajnen polniszyn prister unt in danah fragen.]

O: Dziękuję. W Polsce ksiądz spowiada na każdej Mszy Świętej! Myślałam, że tutaj jest tak samo. – Danke. In Polen beichtet der Priester bei jeder Messe! Ich dachte, das wäre hier auch so. [Danke. In polen bajhtet der prister baj jeda mese! Yś dahte, das wire hijar ałh zo.]

P: Niestety nie. – Leider nicht. [Lajder niht.]

Rozmówka 4

O: Pani Anno. Jak wygląda Msza Święta w Niemczech? – Frau Anna. Wie sieht die heilige Messe in Deutschland aus? [Frał anna, Wi zit di hajlige mese in dojczlant ałs?]

P: Każda Msza Święta jest inna! Mamy bardzo bogatą tradycję. Chrześcijaństwo jest największą religią w Niemczech. Msza Święta jest ważna dla starszych osób. – Jede heilige Messe ist anders! Wir haben eine sehr reiche Tradition. Das Christentum ist die größte Religion in Deutschland. Messe ist wichtig für ältere Menschen. [Jede hajlige mese ist andersz! Wir haben ajne zer rajsie tradicjon. Das chrystentum ist di gruste religion in dojczlant. Mese ist wihtiś fur altere menszyn.]

O: Tak samo jest w Polsce! Czy ma Pani swój modlitewnik? – So ist es auch in Polen! Haben Sie Ihr Gotteslob dabei? [Zo ist es ałh in polen! Haben zi ir goteslop dabaj?]

P: Nie mam. Modlitewnik znajdzie Pani w kościele. Można go pożyczyć. – Ich habe keins. Ein Gotteslob finden Sie in der Kirche. Sie können es ausleihen. [Yś habe kajns. Ajn goteslop finden zi in der kirsie. Zi kynen es auslajen.]

O: Świetnie, dziękuję. – Großartig, danke. [Grosartihś, danke.]

Inne w tej kategorii:

Gdzie jesteśmy

 • LAXO Care - Poznań

  ul. Droga Dębińska 3A

  61-555 Poznań

  tel. +48 61 666 2993

 • LAXO Care - Nowa Sól

  ul. Traugutta 12b/12

  67-100 Nowa Sól

  tel. +48 61 666 4757

 • LAXO Care - Ostrów Wielkopolski

  ul. Wrocławska 13-15

  63-400 Ostrów Wielkopolski

  tel. +48 62 584 2255

Szukasz pracy?

Wypełnij formularz, oddzwonimy!