#38 Nauka niemieckiego dla opiekunek – Polityka

polityka po niemiecku

Tematy polityczne to dość nośny temat, choć nie dla każdego interesujący… Pracując jako opiekunka osób starszych w Niemczech, umiejętność posługiwania się językiem niemieckim w szerokim zakresie jest naprawdę cenna. Jakie zwroty i wyrażenia związane z polityka mogą być przydatne? Wszystkiego dowiesz się w dzisiejszej lekcji niemieckiego! Koniecznie sprawdź!

Słownictwo po niemiecku:

Polityka – die Politik [di politik]

Polityka zagraniczna – die Außenpolitik [di ałsenpolitik]

Polityka wewnętrzna – die Innenpolitik [di inenpolitik]

Polityk – der Politiker/di Politikerin [der poltiker/di politikeryn]

Kanclerz – der Kanzler [der kancler]

Minister – der Minister [der minister]

Ministerstwo – der Ministerium [der ministerium]

Premier – Ministerpräsident [der ministerprezident]

Głowa państwa – das Staatsoberhaupt [das sztatzobahałpt]

Prezydent – der Präsident [der prezident]

Poseł – der Abgeordnete [der apgeortnete]

Partia – die Partei [di partaj]

Przynależność do partii – die Parteizugehörigkeit [di partajcugehuriśkajt]

Kandydat – der Kandidat [der kandidat]

Rząd – die Regierung [die regirun]

Urząd – das Amt [das amt]

Państwo – das Land [das lant]

Parlament – das Parlament [das parlament]

Gabinet – das Kabinett [das kabinet]

Wybory – die Wahlen [di walen]

Wyborca – der Wähler/die Wählerin [der wejler/die wejleryn]

Prawo wyborcze – das Wahlrecht [das wajlrehśt]

Urna wyborcza – die Wahlurne [die wajlurne]

Karta do głosowania – der Stimmzettel [der sztimcetel]

Koalicja – die Koalition [die koalitsion]

Program polityczny – das politische Programm [das politisze program]

Opozycja – die Opposition [die opozicjon]

Głosowanie – die Stimmabgabe [die sztimapgabe]

Poparcie – die Unterstützung [die untersztucunk]

Głosować – abstimmen [apsztimen]

Ustąpić – zurücktreten [curuktrejten]

Ogłosić wybory – Wahlen verkünden [walen ferkunden]

Piastować urząd – ein Amt bekleiden [ajn amt beklajden]

Tworzyć rząd – Regierung bilden [regirun bilden]

Reprezentować poglądy polityczne – eine politische Meinung vertreten [ajne politisze majnun fertrejten]

Uprawiać politykę – Politik betreiben [politik betrajben]

Wycofać się z życia politycznego – sich aus der Politik zurückziehen [zih ałs der politik curuktsien]

Rozmówka 1

O – opiekunka

P – podopieczny

O: Dzień dobry, pani Anno! Jak się Pani czuje? – Guten Morgen, Anna! Wie geht es Ihnen? [Guten morgen, anna! Wi gejt es inen?]

P: Dziękuję, bardzo dobrze. Jestem wypoczęta. – Danke, sehr gut. Ich bin ausgeruht. [Danke, zer gut. Yś bin ałsgerut.]

P: Zaraz zrobię śniadanie… Wkrótce odbędą się wybory! Czy interesuje się Pani polityką? – Ich mache gleich Frühstück… Es wird bald Wahlen geben! Interessieren Sie sich für Politik? [Yś mahe glajś frusztuk… Es wirt balt walen gejben! Interesiren zi zih fur politik?]

P: Wiem. Chciałabym zagłosować. Już wybrałam kandydata. Kiedyś bardzo dużo czytałam o polityce. Teraz już nie mogę. Problemy z oczami nie pozwalają mi dużo czytać. – Ich weiß. Ich würde gerne wählen. Ich habe bereits einen Kandidaten ausgewählt. Früher habe ich viel über Politik gelesen. Jetzt kann ich es nicht mehr tun. Probleme mit meinen Augen erlauben es mir nicht viel zu lesen. [Yś wajs. Yś wurde gerne wejlen. Yś habe berajts ajnen kandidaten ałsgewelt. Fruer habe yś fil uber politik gelizen. Ject kann yś es niht mijar tun. Probleme mit majnen ałgen erlałben es mir niht fil cu lizen.]

O: Rozumiem… Możemy pójść razem na wybory. Ja także chętnie zagłosuje. Co Pani o tym uważa? – Ich verstehe… Wir können zusammen zur Wahlen gehen. Ich würde auch gerne abstimmen. Was halten Sie davon? [Yś ferszteje… Wir konen cuzamen cur walen gejen. Yś wurde ałh gerne apsztimen. Was halten zi dafon?]

P: Doskonały pomysł. Ostatnim razem nie byłam na wyborach… – Das ist eine ausgezeichnete Idee. Ich bin beim letzten Mal nicht zur Wahlen gegangen… [Das ist ajne ałsgecajśnete idee. Yś bin bajm lecten mal niht cur walen gegangen…]

O: Teraz to nie problem! – Jetzt ist es kein Problem! [Ject ist es kajn problem!]

 

 

Inne w tej kategorii:

Gdzie jesteśmy

 • LAXO Care - Poznań

  ul. Droga Dębińska 3A

  61-555 Poznań

  tel. +48 61 666 2993

 • LAXO Care - Nowa Sól

  ul. Wojska Polskiego 42

  67-100 Nowa Sól

  tel. +48 68 422 8111

 • LAXO Care - Ostrów Wielkopolski

  ul. Wrocławska 13-15

  63-400 Ostrów Wielkopolski

  tel. +48 62 584 2255

Szukasz pracy?

Wypełnij formularz, oddzwonimy!