#37 Nauka niemieckiego dla opiekunek – Polityka

polityka po niemiecku

Tematy polityczne to dość nośny temat, choć nie dla każdego interesujący… Pracując jako opiekunka osób starszych w Niemczech, umiejętność posługiwania się językiem niemieckim w szerokim zakresie jest naprawdę cenna. Jakie zwroty i wyrażenia związane z polityka mogą być przydatne? Wszystkiego dowiesz się w dzisiejszej lekcji niemieckiego! Koniecznie sprawdź!

Słownictwo po niemiecku:

Polityka – die Politik [di Politik]

Polityka zagraniczna – die Außenpolitik [di Ałsenpolitik]

Polityka wewnętrzna – die Innenpolitik [di Inenpolitik]

Polityk – der Politiker/die Politikerin [der Politika/di Politikerin]

Kanclerz – der Kanzler [der Kancla]

Minister – der Minister [der Minista]

Ministerstwo – das Ministerium [das Ministerium]

Premier – der Ministerpräsident [der Ministaprezident]

Głowa państwa – das Staatsoberhaupt [das Sztatsobahałpt]

Prezydent – der Präsident [der Prezident]

Poseł – der Abgeordnete [der Apgeortnete]

Partia – die Partei [di Partaj]

Przynależność do partii – die Parteizugehörigkeit [di Partajcugehuriśkajt]

Kandydat – der Kandidat [der Kandidat]

Rząd – die Regierung [di Regirunk]

Urząd – das Amt [das Amt]

Państwo – das Land [das Lant]

Parlament – das Parlament [das Parlament]

Gabinet – das Kabinett [das Kabinet]

Wybory – die Wahl [di Wal]

Wyborca – der Wähler/die Wählerin [der Wejla/di Wejlerin]

Prawo wyborcze – das Wahlrecht [das Walreśt]

Urna wyborcza – die Wahlurne [di Walurne]

Karta do głosowania – der Stimmzettel [der Sztimcetel]

Koalicja – die Koalition [di Koalitsion]

Program polityczny – das politische Programm [das politisze Program]

Opozycja – die Opposition [die Opozicjon]

Głosowanie – die Stimmabgabe [die Sztimapgabe]

Poparcie – die Unterstützung [die Untersztucunk]

Głosować – abstimmen [apsztimen]

Ustąpić – zurücktreten [curuktrejten]

Ogłosić wybory – Wahlen verkünden [Walen ferkynden]

Piastować urząd – ein Amt bekleiden [ajn Amt beklajden]

Tworzyć rząd – Regierung bilden [Regirunk bilden]

Reprezentować poglądy polityczne – eine politische Meinung vertreten [ajne politisze Majnunk fertrejten]

Uprawiać politykę – Politik betreiben [Politik betrajben]

Wycofać się z życia politycznego – sich aus der Politik zurückziehen [ziś ałs der Politik curyktsijen]

Rozmówka

O – opiekunka

P – podopieczny

O: Dzień dobry, pani Anno! Jak się Pani czuje? – Guten Morgen, Anna! Wie geht es Ihnen? [Guten Morgen, Anna! Wi gejt es Inen?]

P: Dziękuję, bardzo dobrze. Jestem wypoczęta. – Danke, sehr gut. Ich bin ausgeruht. [Danke, zer gut. Iś bin ałsgerut.]

P: Zaraz zrobię śniadanie… Wkrótce odbędą się wybory! Czy interesuje się Pani polityką? – Ich mache gleich Frühstück… Es wird bald Wahlen geben! Interessieren Sie sich für Politik? [Iś mahe glajś Frysztyk… Es wirt balt Walen gejben! Interesiren Zi ziś fya Politik?]

P: Wiem. Chciałabym zagłosować. Już wybrałam kandydata. Kiedyś bardzo dużo czytałam o polityce. Teraz już nie mogę. Problemy z oczami nie pozwalają mi dużo czytać. – Ich weiß. Ich würde gerne wählen. Ich habe bereits einen Kandidaten ausgewählt. Früher habe ich viel über Politik gelesen. Jetzt kann ich es nicht mehr tun. Probleme mit meinen Augen erlauben es mir nicht viel zu lesen. [Iś wajs. Iś wyrde gerne wejlen. Iś habe berajts ajnen Kandidaten ałsgewejlt. Fryja habe iś fil yba Politik gelejzen. Ject kan iś es niśt mea tun. Problejme myt majnen Ałgen erlałben es mija niśt fil cu lejzen.]

O: Rozumiem… Możemy pójść razem na wybory. Ja także chętnie zagłosuje. Co Pani o tym uważa? – Ich verstehe… Wir können zusammen zur Wahlen gehen. Ich würde auch gerne abstimmen. Was halten Sie davon? [Iś ferszteje… Wija kynen cuzamen cur Walen gejen. Iś wyrde ałh gerne apsztimen. Was halten Zi dafon?]

P: Doskonały pomysł. Ostatnim razem nie byłam na wyborach… – Das ist eine ausgezeichnete Idee. Ich bin beim letzten Mal nicht zur Wahlen gegangen… [Das ist ajne ałsgecajśnete idee. Yś bin bajm lecten mal niht cur walen gegangen…]

O: Teraz to nie problem! – Jetzt ist es kein Problem! [Ject ist es kajn problem!]

 

 

Inne w tej kategorii:

Gdzie jesteśmy

 • LAXO Care - Poznań

  ul. Droga Dębińska 3A

  61-555 Poznań

  tel. +48 61 666 2993

 • LAXO Care - Nowa Sól

  ul. Traugutta 12b/12

  67-100 Nowa Sól

  tel. +48 61 666 4757

 • LAXO Care - Ostrów Wielkopolski

  ul. Wrocławska 13-15

  63-400 Ostrów Wielkopolski

  tel. +48 62 584 2255

Szukasz pracy?

Wypełnij formularz, oddzwonimy!