#42 Nauka niemieckiego dla opiekunek – Układanie seniora do snu

Opieka nad osobami starszymi w Niemczech to bardzo wymagające zajęcie, któremu nie każdy będzie w stanie podołać… Do jednych z licznych obowiązków, z jakimi zmierzysz się na miejscu, jest pomoc w wykonywaniu codziennych czynności. W dzisiejszej lekcji języka niemieckiego wskażemy wam zwroty i słówka przydatne przy układaniu seniora do snu. Koniecznie sprawdźcie!

Słownictwo niemieckie:

Sen – der Schlaf [der szlaf]

Bezsenność – die Schlaflosigkeit [di szlaflozihśkajt]

Zaburzenie snu – die Schlafstörung [di szlafsztorunk]

Wieczór – der Abend [der abent]

Noc – die Nacht [die naht]

Łóżko – das Bett [das bet]

Sypialnia – das Schlafzimmer [das szlafcimer]

Spać – schlafen [szlafen]

Zasypiać – einschlafen [ajnszlafen]

Wyspać się – ausschlafen [ałsszlafen]

Zaspać – verschlafen [ferszlafen]

Przespać całą noc – durchschlafen [durśszlafen]

Budzić się – aufwachen [ałfwachen]

Położyć się – sich hinlegen [zihś hinligen]

Chrapać – schnarchen [sznarsien]

Iść do łóżka – zu Bett gehen [cu bet gejen]

Włączyć lampkę nocną – Nachttischlampe einschalten [nahtiszlampe ajnszalten]

Zasunąć zasłony – Vorhänge zuziehen [forhenge tsutsjen]

Opuścić roletę – Rollladen herunterlassen [rolladen herunterlasen]

Stolik nocny – der Nachttisch [der nahttisz]

Lampka nocna – der Nachttischlampe [der nahttiszlampe]

Kołdra – die Bettdecke [di betdeke]

Poduszka – das Kissen [das kisen]

Roleta – der Rollladen [der rolladen]

Zasłona – der Vorhang [der forhan]

Tabletka nasenna – die Schlaftablette [di szlaftablete]

Senny – traumhaft [trałmhaft]

Zmęczony – müde [mude]

Proszę, niech Pani pójdzie do łóżka. – Bitte gehen Się zu Bett. [Bite gejen zi cu bet.]

Proszę, niech Pani się położy. – Bitte legen Sie sich hin. [Bite ligen zi zihś hin.]

Czy spała Pani dobrze? – Haben Sie gut geschlafen? [Haben zi gut geszlafen?]

Dialogi po niemiecku:

O – opiekunka

P – podopieczny

Rozmówka 1

O: Pani Anno. Jest godzina 22:00. Czy jest Pani zmęczona? – Frau Anna. Es ist 22.00 Uhr. Sind Sie müde? [Frał Anna. Es ist cwajuntcwancisz ur. Zint zi mude?]

P: Tak. Boli mnie głowa. Chciałabym położyć się do łóżka. Czy zaprowadzi mnie Pani do pokoju? – Ja. Ich habe Kopfschmerzen. Ich würde gerne ins Bett gehen. Bringst du mich auf mein Zimmer? [Ja. Yś habe kopfszmercen. Yś wurde gerne ins bet gejen. Bringst du mihś ałf majn cimer?]

O: Oczywiście. Podam Pani jeszcze tabletkę… Szklanka wody jest na stoliku nocnym. – Natürlich. Ich gebe Ihnen eine Pille… Ein Glas Wasser steht auf dem Nachttisch. [Naturliś. Yś gejbe inen ajne pile… Ajn glas waser sztet ałf dem nahttisz.]

P: Dziękuję. – Danke. [Danke]

Rozmówka 2

O: W pokoju jest bardzo jasno. Zasłonię rolety. – Der Raum ist sehr hell. Ich lasse den Rollladen herunter. [Der rałm ist zer hel. Yś lasse den rolladen herunter.]

P: Czy wyłączy Pani lampkę nocną? – Werden Sie die Nachttischlampe ausschalten? [Werden zi di nahttiszlampe ałszalten?]

O: Nie ma problemu. Już to robię… Czy jest Pani ciepło? Przyniosę ciepły koc. – Kein Problem. Ich tue es bereits… Ist Ihnen warm? Ich werde eine warme Decke mitbringen. [Kajn problem. Yś tue es berajts… Ist inen warm? Yś werde ajne warme decke mitbringen.]

P: Jest mi trochę zimno. Dziękuję. Dobranoc. – Mir ist ein bisschen kalt. Danke! Gute Nacht. [Mir ist ajn bissien kalt. Danke! Gute naht.]

O: Dobranoc! – Gute Nacht! [Gute naht!]

Inne w tej kategorii:

Gdzie jesteśmy

 • LAXO Care - Poznań

  ul. Droga Dębińska 3A

  61-555 Poznań

  tel. +48 61 666 2993

 • LAXO Care - Nowa Sól

  ul. Traugutta 12b/12

  67-100 Nowa Sól

  tel. +48 61 666 4757

 • LAXO Care - Ostrów Wielkopolski

  ul. Wrocławska 13-15

  63-400 Ostrów Wielkopolski

  tel. +48 62 584 2255

Szukasz pracy?

Wypełnij formularz, oddzwonimy!