#43 Nauka niemieckiego dla opiekunek – Lot samolotem

nauka niemieckiego

Planujesz lot do Polski? Krótki urlop od pracy jako opiekunka osób starszych w Niemczech? W niniejszej lekcji języka niemieckiego wskażemy ci słówka i zwroty przydatne podczas wizyty na niemieckim lotnisku. Poniżej znajdziesz także przykładowe rozmówki w języku niemieckim.

Słownictwo:

Samolot – das Flugzeug [das flukcojk]

Lotnisko – der Flughafen [der flukhafen]

Podróż – die Reise [di rajze]

Bilet lotniczy – das Flugticket [das fluktiket]

Pasażer – der Fluggast [der flukgast]

Z – von [fon]

Do – nach [nah]

Odlot – der Abflug [der apfluk]

Przylot – die Ankunft [di ankunft]

Numer lotu – die Flugnummer [di fluknumer]

Godzina odlotu – der Abflugzeit [der apflukcajt]

Lot bezpośredni – der Direktfug [der direktfluk]

Odprawa – der Check-in [der czek-in]

Bramka – der Flugsteig [der fluksztajk]

Dowód osobisty – der Personalausweis [der perzonalałswajs]

Paszport – der Pass [der pas]

Walizka – der Koffer [der kofer]

Bagaż podręczny – das Handgepäck [das hantgepek]

Bagaż rejestrowany – das Aufgabegepäck [das ałgabegepek]

Karta pokładowa – die Bordkarte [di bortkarte]

Linie lotnicze – die Fluggesellschaft [di flukgezelszat]

Odprawić lot – einen Flug einchecken [ajnen fluk ajnczeken]

Zarezerwować lot – einen Flug buchen [ajnen fluk buchen]

Zamówić taksówkę – ein Taxi bestellen [ajn taksi besztelen]

Pokazać kartę pokładową – eine Bordkarte zweigen [ajne bortkarte cwajgen]

Nadać bagaż – das Gepäck aufgeben [das gepek ałfgejben]

Latać – fliegen [fligen]

Opóźniony – verspätet [ferszpejtet]

Punktualny – pünktlich [punktliś]

Zwroty niemieckie:

Gdzie znajdę stanowisko odprawy? – Wo der Abfertigungsschalter ist? [Wo der apfertigunszalter ist?]

Ile kosztuje bagaż rejestrowany? – Wie viel kostet ein Aufgabegepäck? [Wi fil koste ajn ałgabegepek?]

Samolot wystartował. – Das Flugzeug hat abgehoben. [Das flukcojk hat apgehoben.]

Lot został anulowany. – Der Flug wurde gestrichen. [Der fluk wurde gesztrisien.]

Dialogi po niemiecku:

P – pracownik lotniska

K – klient

Rozmówka 1

K: Dzień dobry. Chciałabym kupić bilet do Polski. – Guten Tag. Ich würde gerne ein Ticket nach Polen kaufen. [Guten tak. Yś wurde gerne ajn tiket nah polen kałfen.]

P: Dobrze. Kiedy chciałaby Pani polecieć? – Okay. Wann möchten Sie fliegen? [Okej. Wan myhśten zi fligen?]

K: W przyszłym miesiącu. Czy są jakieś wolne miejsca? – Nächsten Monat. Gibt es freie Stellen? [Nehsten monat. Gipt es fraje sztelen?]

P: Moment… Już sprawdzam! Tak, jest wolne miejsce na 12 maja. Czy pasuje Pani ta data? – Einen Moment… Ich prüfe schon! Ja, am 12. Mai ist noch ein Platz frei. Ist dieser Termin für Sie geeignet? [Ejnen moment… Yś prufe szun! Ja, am cwylf maj ist noh ajn plac fraj. Ist dizer termin fur zi geajgnet?]

K: Oczywiście. Ile kosztują loty? – Natürlich. Wie viel kosten die Flüge? [Naturliś. Wi fil kosten di fluge?]

P: Lot tam i z powrotem kosztuje 100 euro. – Der Hin- und Rückflug kostet insgesamt 100 Euro. [Der hin- unt rukfluk kostet insgezamt ajn hundert ojro.]

K: Czy mogę zabrać bagaż podręczny? – Kann ich Handgepäck mitnehmen? [Kan yś hantgepek mitnejmen?]

P: Tak. Proszę wcześniej sprawdzić wymiary walizki. – Ja. Bitte prüfen Sie vorher die Maße Ihres Koffers. [Ja. Bite prufen zi forher di mase ires kofers.]

K: Oczywiście. Czy jest to lot bezpośredni? – Natürlich. Ist es ein Direktflug? [Naturliś. Ist es ajn direktfluk?]

P: Tak. Czy mam zarezerwować lot? – Ja. Soll ich den Flug buchen? [Ja. Zol yś den gluk buhen?]

K: Tak, proszę! – Ja, bitte! [Ja, bite!]

Inne w tej kategorii:

Gdzie jesteśmy

 • LAXO Care - Poznań

  ul. Droga Dębińska 3A

  61-555 Poznań

  tel. +48 61 666 2993

 • LAXO Care - Nowa Sól

  ul. Traugutta 12b/12

  67-100 Nowa Sól

  tel. +48 61 666 4757

 • LAXO Care - Ostrów Wielkopolski

  ul. Wrocławska 13-15

  63-400 Ostrów Wielkopolski

  tel. +48 62 584 2255

Szukasz pracy?

Wypełnij formularz, oddzwonimy!