#53 Nauka niemieckiego dla opiekunek – Wizyta w urzędzie, załatwianie spraw urzędowych po niemiecku

Wizyta w urzędzie nie należy do przyjemnych spraw – zawsze wiąże się ze stresem i papierkową robotą. Jednak nigdy nie wiesz, co jako opiekunka osób starszych będziesz musiała załatwić. Musisz być przygotowana na każdą ewentualność, dlatego podczas załatwiania spraw urzędowych warto znać podstawowe słownictwo w języku niemieckim. Przygotowaliśmy dla Ciebie słowniczek, który Ci w tym pomoże.

Słówka po niemiecku:

das Formular – formularz [das Formular]

die Geburtsurkunde – akt urodzenia [di Geburtsurkunde]

der Antrag – wniosek [der Antrak]

die Unterschrift – podpis [di Untaszrift]

die Anmeldung – zameldowanie [di Anmeldunk]

das Standesamt – urząd stanu cywilnego [das Sztandesamt]

das Ausländeramt – urząd do spraw cudzoziemców [das Auslendaamt]

die Meldebehörde – urząd meldunkowy [di Meldebehyrde]

das Sozialamt – urząd pomocy społecznej [das Zocjalamt]

das Finanzamt – urząd skarbowy [das Financamt]

das Kindergeld – zasiłek rodzinny [das Kindergelt]

das Visum – wiza [das Wizum]

das Heimatland – kraj rodzinny [das Hajmatlant]

der Staat – państwo [der Sztat]

der Ehemann – mąż [der Ejeman]

die Ehefrau – żona [di Ejefrał]

der Familienstand – stan cywilny [der Familiensztant]

die Rente – renta, emerytura [di Rente]

die Versicherung – ubezpieczenie [di Ferzisierunk]

befriesten – ograniczony czasowo, z datą ważności [befristen]

überweisen – przelać pieniądze [yberwajzen]

arbeitslos – bezrobotny [arbajtslos]

schriftlich – pisemnie [szriftliś]

persönlich – osobiście [perzynliś]

Kilka ogólnych zwrotów:

Könnten Sie mir bitte sagen, wo ich das erledigen kann? – Czy mogłaby mi Pani/mógłby mi Pan powiedzieć, gdzie mogę to załatwić? [Kynten Zi mija zagen, wo iś das erlejdigen kan?]

Sie müssen am Schalter ein Ticket ziehen. – Musi Pan/Pani wziąć przy okienku bilet. [Zi mysen am Szalta ajn Tiket cijen.]

Füllen Sie das Formular aus. – Proszę wypełnić formularz. [Fylen Zi das Formular ałs.]

Unterschreiben Sie hier. – Proszę podpisać tutaj. [Untaszrajben Zi hija.]

Haben Sie alle Unterlagen dabei? – Czy ma Pan/Pani przy sobie wszystkie dokumenty? [Haben Zi ale Unterlagen dabaj?]

die Steuererklärung ausfüllen – wypełniać deklarację podatkową [di Sztojererklejrunk ałsfylen]

einen Antrag stellen – złożyć wniosek [ajnen Antrak sztelen]

per Internet – przez internet [per Internet]

Wo kann ich die Gebühr entrichten? – Gdzie mogę uiścić opłatę? [Wo kan iś di Gebyr entriśten?]

Możesz usłyszeć także:

Wo wohnen Sie jetzt? – Gdzie Pan/Pani teraz mieszka? [Wo wołnen Zi ject?]

Wie lautet Ihre Anschrift? – Jaki jest Pana/Pani adres? [Wi lałtet Ire Anszrift?]

Wo arbeiten Sie? – Gdzie Pan/Pani pracuje? [Wo arbajten Zi?]

Wie lange sind Sie schon hier? – Od jak dawna jest Pan/Pani tutaj? [Wi lange zint Zi szon hija?]

Ihr Visum ist abgelaufen. – Pana/Pani wiza jest nieważna. [Ija Wizum ist apgelałfen.]

Ihr Visum ist zwei Monate gültig. – Pana/Pani wiza jest ważna przez dwa miesiące. [Ija Wizum ist cfaj Monate gyltiś.]

Dialog po niemiecku:

O – opiekunka

P – Pan/Pani w urzędzie

O: Guten Tag. Ich möchte mich anmelden. Könnten Sie mir bitte sagen, wo ich das erledigen kann? – Dzień dobry. Chciałabym się zameldować. Czy mogłaby mi Pani powiedzieć, gdzie mogę to załatwić? [Guten Tak. Iś myśte miś anmelden. Kynten Zi mija zagen, wo iś das erlejdigen kan?]

P: Guten Tag, natürlich. Sie müssen in den zweiten Stock gehen, Zimmer Nummer 5. – Dzień dobry, oczywiście. Musi się Pani udać na drugie piętro, pokój numer 5. [Guten Tak, natyrliś. Zi mysen in dejn cwajten Sztok gejen, Cima Numa fynf.]

O: (Im Büro) Guten Tag, ich möchte mich anmelden, hier in Deutschland. – (W biurze) Dzień dobry, chciałabym się zameldować, tutaj w Niemczech. [Guten Tak, iś myśte miś anmelden, hija in Dojczland.]

P: Guten Tag. Sehr gerne. Haben Sie das entsprechende Formular schon ausgefüllt? – Dzień dobry. Bardzo chętnie. Czy wypełniła już Pani odpowiedni formularz? [Guten Tak. Zer gerne. Haben Zi das entszpresiende Formular szon ałsgefylt?]

O: Ja, natürlich. – Tak, oczywiście. [Ja, natyrliś.]

P: Sie haben alles sehr gut gemacht. Sie werden innerhalb der nächsten zwei Wochen vom Finanzamt angeschrieben. Haben Sie noch irgendwelche Fragen? – Świetnie sobie Pani ze wszystkim poradziła. W przeciągu następnych dwóch tygodni zgłosi się do Pani urząd skarbowy. Czy ma Pani jeszcze jakieś pytania? [Zi haben ales zer gut gemaht. Zi werden inerhalb der neksten cwaj Wohen fom Financamt angeszriben. Haben Zi noh irgendwelśe Fragen?]

O: Nein. Vielen Dank für Ihre Hilfe. Auf Wiedersehen. – Nie, dziękuję za pomoc. Do widzenia! [Najn. Filen Dank fya Ire Hilfe. Ałf Widazejen]

P: Auf Wiedersehen! – Do widzenia! [Ałf Widazejen!]

 

Inne w tej kategorii:

Gdzie jesteśmy

 • LAXO Care - Poznań

  ul. Droga Dębińska 3A

  61-555 Poznań

  tel. +48 61 666 2993

 • LAXO Care - Nowa Sól

  ul. Traugutta 12b/12

  67-100 Nowa Sól

  tel. +48 61 666 4757

 • LAXO Care - Ostrów Wielkopolski

  ul. Wrocławska 13-15

  63-400 Ostrów Wielkopolski

  tel. +48 62 584 2255

Szukasz pracy?

Wypełnij formularz, oddzwonimy!