#54 Nauka niemieckiego dla opiekunek – Przeziębiona opiekunka

Czas grypy i przeziębień może zaskoczyć każdego niezależnie od pory roku. Jako opiekunka osób starszych musisz być gotowa nie tylko na chorobę swojego podopiecznego, ale również na swoją. W aptece, u lekarza lub podczas rozmowy z seniorem będzie Ci potrzebne słownictwo związane między innymi z lekarstwami i ich przyjmowaniem. Przygotowaliśmy słowniczek, który Ci w tym pomoże.

Słówka niemieckie:

die Apotheke – apteka [di Apotejke]

das Rezept – recepta [das Recept]

die Medikamente – lekarstwa [di Medikamente]

das Antibiotikum – antybiotyk [das Antibiotikum]

die Schmerztabletten – tabletki przeciwbólowe [di Szmerctableten]

der Hustensaft – syrop na kaszel [der Hustenzaft]

der Sirup – syrop [der Zirup]

das Schmerzmittel – środek przeciwbólowy [das Szmercmitel]

die Nasentropfen – krople do nosa [di Nazentropfen]

der Zwiebelsaft – syrop z cebuli [der Cfibelzaft]

anwenden – stosować [anwenden]

einnehmen – przyjmować, zażywać [ajnnejmen]

das Krankheitssymptom – objaw choroby [das Krankhajtszymptom]

die Entkräftung – osłabienie [di Entkreftunk]

der Schnupfen – katar [der Sznupfen]

der Husten – kaszel [der Husten]

trockener Husten – kaszel suchy [trokena Husten]

die Kopfschmerzen – ból głowy [di Kopfszmercen]

die Halsschmerzen – ból gardła [di Halsszmercen]

das Fieber – gorączka [das Fiba]

der Schleim – flegma [der Szlajm]

niesen – kichać [nizen]

Wyrażenia po niemiecku:

die Arznei schlucken – połknąć lek [di Arcnaj szluken]

nach dem Essen – po jedzeniu [nah dejm Esen]

vor dem Essen – przed jedzeniem [foa dejm Esen]

einmal täglich – raz dziennie [ajnmal tegliś]

zweimal täglich – dwa razy dziennie [cfajmal tegliś]

dreimal täglich – trzy razy dziennie [drajmal tegliś]

auf nüchternen Magen – na pusty żołądek [ałf nyśternen Magen]

Gotowe zdania i pytania po niemiecku:

Ich habe Husten. – Mam kaszel. [Iś habe Husten.]

Mein Hals tut weh. – Boli mnie gardło. [Majn Hals tut we.]

Ich muss zum Arzt gehen. – Muszę iść do lekrarza. [Iś mus cum Arct gejen.]

Ich bin krank. – Jestem chora. [Iś bin krank.]

Ich habe gar keinen Appetit. – Nie mam apetytu. [Iś habe gar kajnen Apetit.]

Ich habe Fieber. – Mam gorączkę. [Iś habe Fiba.]

Ich habe eine Erkältung. – Jestem przeziębiona. [Iś habe ajne Erkeltunk.]

Dialog:

O – opiekunka

A – aptekarz

P – podopieczny

Rozmówka 1 – W aptece

O: Guten Tag! – Dzień Dobry! [Guten Tak!]

A: Guten Tag! Wie kann ich Ihnen helfen? – Dzień dobry! Jak mogę Pani pomóc? [Guten Tak! Wi kan iś Inen helfen?]

O: Ich fühle mich schlecht. Ich brauche ein paar Mittel gegen Erkältungen. – Czuję się źle. Potrzebuję kilka środków na przeziębienie. [Iś fyhle miś szleśt. Iś brałche ajn par Mitel gejgen Erkeltungen.]

A: Kein Problem. Sind diese Medikamente für Sie oder für jemand anderen? – Nie ma problemu. Czy te lekarstwa są dla Pani czy dla kogoś innego? [Kajn Problejm. Zint dise Medikamente fya Zi oda fya jemant anderen?]

O: Alle Medikamente sind für mich. – Wszystkie lekarstwa są dla mnie. [Ale Medikamente zint fya miś.]

A: Welche Symptome haben Sie? – Jakie ma Pani objawy? [Welśe Zymptome haben Zi?]

O: Ich habe Husten, Schnupfen und Halsschmerzen. – Mam kaszel, katar i ból gardła. [Iś habe Husten, Sznupfen unt Halsszmercen.]

A: In dieser Situation sind Halsschmerztabletten und Hustensaft am besten zu empfehlen. Bitte nehmen Sie die Tabletten zweimal täglich und den Hustensaft dreimal täglich: morgens, mittags und abends, ein. – W tej sytuacji najlepsze będą tabletki na ból gardła i syrop. Tabletki proszę przyjmować 2 razy dziennie a syrop 3 razy: rano, popołudniu i wieczorem. [In diza Situacion zint Halsszmerctableten unt Hustenzaft am besten cu empfejlen. Bite nejmen Zi di Tableten cfajmal tegliś unt dejn Hustenzaft drajmal tegliś: morgens, mitags unt abents, ajn.]

O: Natürlich. – Naturalnie [Natyrliś.]

Rozmówka 2 – Rozmowa z podopiecznym

P: Frau Kowalska, Sie sehen nicht gut aus. Fühlen Sie sich gut? – Pani Kowalska, coś źle Pani wygląda. Dobrze się Pani czuje? [Frał Kowalska, Zi zejen niśt gut ałs. Fylen Zi ziś gut?]

O: Eigentlich nicht. Ich habe Schwindelgefühl und Fieber. Ich glaube, ich bin erkältet. – Nie do końca. Mam zawroty głowy i gorączkę. Chyba się przeziębiłam. [Ajgentliś niśt. Iś habe Szwindelgefyl unt Fiba. Iś glałbe, iś bin erkeltet.]

P: Ich kenne das beste Hausmittel gegen solche Krankheiten. Zwiebelsaft! – Znam najlepszy domowy sposób na takie choroby. Syrop z cebuli!! [Iś kene das beste Hałsmitel gejgen zolśe Krankhajten. Cfibelzaft!]

O: Dann muss ich es ausprobieren. Wenn die Symptome nicht verschwinden, werde ich zum Arzt gehen. – Muszę w takim razie spróbować. Jeśli objawy nie przejdą, to pójdę do lekarza. [Dan mus iś es ałsprobiren. Wen di Zymptome niśt ferszfinden, werde iś cum Arct gejen.]

P: Es wirkt wie ein natürliches Antibiotikum. Ich bin mir sicher, dass es dir in ein paar Tagen wieder gut gehen wird. Geh ins Bett, ruh dich aus. – To działa jak naturalny antybiotyk. Na pewno za kilka dni będziesz czuła się już dobrze. Idź do łóżka, odpocznij. [Es wirkt wi ajn natyrliśes Antibiotikum. Iś bin mija zisia, das es dija in ajn pa Tagen wida gut gejen wirt. Gej ins Bet, ru diś ałs.]

O: Ich hoffe es. Vielen Dank! – Mam nadzieję. Dziękuję bardzo! [Iś hofe es. Filen Dank!]

Inne w tej kategorii:

Gdzie jesteśmy

 • LAXO Care - Poznań

  ul. Droga Dębińska 3A

  61-555 Poznań

  tel. +48 61 666 2993

 • LAXO Care - Nowa Sól

  ul. Traugutta 12b/12

  67-100 Nowa Sól

  tel. +48 61 666 4757

 • LAXO Care - Ostrów Wielkopolski

  ul. Wrocławska 13-15

  63-400 Ostrów Wielkopolski

  tel. +48 62 584 2255

Szukasz pracy?

Wypełnij formularz, oddzwonimy!