#57 Nauka niemieckiego dla opiekunek – Wysyłanie paczki w Niemczech

nauka niemieckiego dla opiekunek

Znajomość podstawowych zwrotów związanych z załatwianiem urzędowych spraw jest nieoceniona u opiekunki osób starszych w Niemczech. Do pilnych spraw, które się z tym łączą, zaliczają się urodziny najbliższych. Miło jest zrobić drugiej stronie niespodziankę w postaci paczki urodzinowej. Właśnie między innymi w takim celu przydatna jest znajomość języka, którym będziemy posługiwali się na poczcie. Poznaj potrzebne słówka, które można usłyszeć na poczcie.

 

Słówka po niemiecku:

 

die Post – poczta [di Post]

das Postamt – urząd pocztowy [das Postamt]

der Beamte – urzędnik [der Beamte]

die Beamtin – urzędniczka [di Beamtin]

die Drucksache – druczek [di Drukzahe]

das Formular – formularz [das Formular]

der Absender – nadawca [der Apzenda]

der Empfänger – odbiorca [der Empfenga]

die Adresse – adres [di Adrese]

der Schalter – okienko pocztowe [der Szalta]

der Brief – list [der Brif]

das Paket – paczka [das Paket]

die Briefmarke – znaczek [di Brifmarke]

die Postleitzahl – kod pocztowy [di Postlajtcal]

der Briefumschlag – koperta [der Brifumszlak]

der Eilbrief – list ekspresowy [der Ajlbrif]

der Einschreibebrief – list polecony [der Ajnszrajbebrif]

das Porto – opłata pocztowa [das Porto]

die Postkarte – pocztówka [di Postkarte]

 

Zwroty:

 

Auf der Post gehen – iść na pocztę [ałf der Post gejen]

Entschuldigen Sie bitte, wo ist die Post? – Przepraszam gdzie jest poczta? [Entszuldigen Zi bite, wo ist di Post?]

Wo ist ein Briefkasten? – Gdzie jest skrzynka pocztowa? [Wo ist ajn Brifkasten?]

am Schalter stehen – stać przy okienku [am Szalta sztejen]

am Schalter zwei – przy okienku nr 2 [am Szalta cfaj]

Gehen Sie bitte zum Schalter zwei – Proszę iść do okienka nr 2 [Gejen Zi bite cum Szalta cfaj]

Ich möchte ein Paket schicken. – Chciałabym wysłać paczkę. [Iś myśte ajn Paket sziken.]

Füllen Sie bitte das Formular in Druckschrift aus. – Proszę wypełnić formularz drukowanymi literami. [Fylen Zi bite das Formular in Drukszryft ałs.]

Wohin wollen Sie das Paket schicken? – Dokąd chce pan/pani wysłać paczkę? [Wohin wolen Zi das Paket sziken?]

Bitte genaue Adresse auf den Briefumschlag schreiben. – Proszę napisać dokładnie adres na kopercie. [Bite ganałe Adrese ałf dejn Brifumszlak szrajben.]

ein Paket abholen – odebrać paczkę [ajn Paket apholen]

Wo kann ich ein Paket abholen? – Gdzie mogę odebrać paczkę? [Wo kan iś ajn Paket apholen?]

ein Paket aufgeben – nadać paczkę [ajn Paket aufgejben]

per Nachnahme – za pobraniem [per Nahname]

den Brief abschicken – wysłać list [dejn Brif apsziken]

den Brief zukleben – zaklejać list [dejn Brif cuklejben]

einen Brief aufgeben – nadać list [ajnen Brif ałfgejben]

die Briefmarke aufkleben – nakleić znaczek [di Brifmarke ałfklejben]

das Paket versichern – ubezpieczyć paczkę [das Paket ferzisiern]

 

Rozmówka po niemiecku:

 

O – opiekunka

U – urzędniczka

 

O: Guten Tag. Ich möchte dieses Paket nach Polen schicken. – Dzień dobry. Chciałabym wysłać tę paczkę do Polski. [Guten Tak. Iś myśte dizes Paket nah Polen sziken.]

 

U: Guten Tag. Auf dem Ständer vor Ihnen befinden sich die Formulare. Um ein Paket zu verschicken, müssen Sie es ausfüllen und hierher zu mir zurückkommen. – Dzień dobry. Z przodu na stojaku przed Panią są druczki. Żeby nadać paczkę, musi go Pani wypełnić i wrócić tu do mnie. [Guten Tak. Ałf dejm Sztenda foa Inen befinden ziś di Formulare. Um ajn Paket cu versziken, mysen Zi es ałsfylen unt hijaher cu mija zurykkomen.]

 

[5 Minuten später] [5 minut później]

 

U: In Ordnung. Hier müssen Sie noch eintragen, wohin Sie das Paket schicken wollen. Bitte tun Sie das, während ich die Daten ins System eingebe und das Paket wiege. – W porządku. Jeszcze musi Pani wpisać o tutaj, dokąd chce Pani wysłać paczkę. Proszę, niech Pani to zrobi, a ja w tym czasie wpiszę dane do systemu i zważę paczkę. [In Ordnunk. Hija mysen Zi noh ajntragen, wohin Zi das Paket sziken wolen. Bite tun Zi das, wejrent iś di Daten ins Zystem ajngejbe unt das Paket wige.]

 

Das Paket wiegt 1,2 kg. Der Versand wird 7,5 Euro kosten. – Paczka waży 1,2 kg. Wysyłka będzie kosztowała 7,5 euro. [Das Paket wigt ajn Koma cfaj Kilogram. Der Fersant wirt ziben Koma fynf Ojro kosten.]

 

O: Gut. Sind Sie sicher, dass das Paket ankommen wird? Meine Tochter hat Geburtstag und ich möchte sie überraschen. – Dobrze. A czy paczka na pewno dojdzie? Córka ma urodziny, chcę jej zrobić niespodziankę. [Gut. Zint Zi zisia, das das Paket ankomen wirt? Majne Tohta hat Geburtstak unt iś myśte sie yberaszen.]

 

U: Wenn Sie ganz sicher sein wollen, können wir es per Einschreiben versenden und zusätzlich versichern. Ich denke, dass Sie keine größere Garantie haben werden. – Jeśli chce być Pani całkowicie pewna, możemy to wysłać listem poleconym i dodatkowo ubezpieczyć. Myślę, że większej gwarancji nie będzie Pani miała. [Wen Zi ganc zisia zajn wolen, kynen wija es per Ajnschrejben ferzenden unt cuzecliś ferzisiern. Iś denke, das Zi kajne grysere Garanti haben werden.]

 

O: Wunderbar. Machen wir das. – Idealnie. Tak zróbmy. [Wunderba. Mahen wija das.]

Inne w tej kategorii:

Gdzie jesteśmy

 • LAXO Care - Poznań

  ul. Droga Dębińska 3A

  61-555 Poznań

  tel. +48 61 666 2993

 • LAXO Care - Nowa Sól

  ul. Traugutta 12b/12

  67-100 Nowa Sól

  tel. +48 61 666 4757

 • LAXO Care - Ostrów Wielkopolski

  ul. Wrocławska 13-15

  63-400 Ostrów Wielkopolski

  tel. +48 62 584 2255

Szukasz pracy?

Wypełnij formularz, oddzwonimy!