#61 Nauka niemieckiego dla opiekunek – Rozmowa z rodziną seniora po niemiecku

Kontakty opiekunki osób starszych z rodziną podopiecznego powinny być bardzo dobre przez cały okres trwania kontraktu. Zwykle to oni na początku dokonują wyboru opiekuna dla bliskiej osoby, więc warto pielęgnować z nimi relację. Bliscy obciążeni innymi obowiązkami muszą wiedzieć, że oddają seniora w najlepsze ręce. Dlatego jako opiekunka musisz przy każdej możliwej okazji do rozmowy sprawiać jak najlepsze wrażenie. Dołóż wszelkich starań, by zrozumieć rodzinę podopiecznego. Oto kilka przydatnych wyrażeń oraz rozmówka.

 

Wyrażenia po niemiecku:

 

Es freut mich, Sie kennenzulernen. – Miło mi Panią/Pana poznać. [Es frojt miś, Zi kenenculernen.]

Ich habe schon Erfahrung in der Seniorenbetreuung. – Mam już doświadczenie w opiece nad seniorami. [Iś habe szon Erfarunk in der Zeniorenbetrojunk.]

Ich bin Krankenschwester von Beruf. – Jestem pielęgniarką z zawodu. [Iś bin Krankenszfesta fon Beruf.]

Wie viel Freizeit habe ich? – Ile mam czasu wolnego? [Wi fil Frajcajt habe iś?]

Möchten Sie etwas trinken oder essen? – Chciał(a)by Pan/Pani coś do picia lub jedzenia? [Myśten Zi etfas trinken oda esen?]

Ist der Senior gegen etwas allergisch? – Czy senior jest na coś uczulony? [Ist der Zenior gejgen etfas alergisz?]

Welche Medikamente nimmt der Senior ein? – Jakie leki przyjmuje senior? [Welśe Medikamente nimt der Zenior ajn?]

Hat der Senior einen festen Tagesablauf? – Czy senior ma stały plan dnia? [Hat der Zenior ajnen festen Tagesablałf?]

Könnten Sie bitte wiederholen? – Czy mogłaby Pani/ mógłby Pan powtórzyć? [Kynten Zi bite widaholen?]

Könnten Sie bitte langsamer sprechen? – Czy mogłaby Pani/ mógłby Pan mówić wolniej? [Kynten Zi bite langzama szpreśen?]

Wen sollte ich im Notfall benachrichtigen? – Kogo powinnam powiadomić w nagłym przypadku? [Wejn zolte iś im Notfal benahriśtigen?]

Wer macht Einkäufe? – Kto robi zakupy? [Wer maht Ajnkojfe?]

Isst meine Mutter regelmäßig? – Czy moja mama je regularnie? [Ist majne Muta regelmesiś?]

Nimmt mein Vater seine Medikamente je nach Tageszeit ein? – Czy mój tato przyjmuje leki zgodnie z porą dnia? [Nimt majn Fata zajne Medikamente je nah Tagescajt ajn?]

Meine Mutter ist allergisch gegen Tomaten. – Moja mama jest uczulona na pomidory. [Majne Muta ist alergisz gejgen Tomaten.]

Mein Vater sollte regelmäßig zum Orthopäden gehen. Haben Sie einen Führerschein? – Tato powinien chodzić regularnie do ortopedy. Ma Pani prawo jazdy? [Majn Fata zolte regelmesiś cum Ortopeden gejen. Haben Zi ajnen Fyraszajn?]

 

Krótkie odpowiedzi:

 

Ich verstehe. – Rozumiem. [Iś ferszteje.]

Ich habe keine Ahnung! – Nie mam pojęcia! [Iś habe kajne Anunk!]

Es tut mir leid. – Przykro mi. [Es tut mija lajt.]

Das macht nichts! – Nie szkodzi! [Das maht nihts!]

Ich muss los. – Muszę iść. [Iś mus los.]

Alles in Ordnung. – Wszystko w porządku. [Ales in Ordnunk.]

Das ist richtig. – Zgadza się. [Das ist riśtiś.]

Ich weiß es nicht. – Nie wiem. [Iś wajs es niśt.]

 

Rozmówka:

 

O – opiekunka

C – córka podopiecznej

 

C: Guten Tag, Maria. Es freut mich, Sie kennenzulernen. Ich konnte nicht dabei sein, als Sie Ihre Arbeit aufgenommen haben. – Dzień dobry, Pani Mario. Miło mi Panią poznać. Nie mogłam przyjechać, jak zaczynała Pani pracę. [Guten Tak, Maria. Es frojt miś, Zi kenenculernen. Iś konte niśt dabaj zajn, als Zi Ire Arbajt ałfgenomen haben.]

 

O: Guten Tag, ich verstehe. Möchten Sie etwas zu trinken? Ihre Mutter ist eingeschlafen. – Dzień dobry, rozumiem. Chciałaby Pani coś do picia? Pani mama właśnie śpi. [Guten Tak, iś ferszteje. Myśten Zi etfas cu trinken? Ire Muta ist ajngeszlafen.]

 

C: Nein, danke. Super! Bereitet Ihnen meine Mutter irgendwelche Probleme? – Nie, dziękuję. Super! Jak się Pani u nas pracuje? Moja mama nie sprawia problemów? [Najn, danke. Zupa! Berajtet Inen majne Muta irgentwelśe Problejme?]

 

O: Nein, ganz und gar nicht. Sie ist eine liebe Frau. Wir reden viel, gehen spazieren und spielen Karten. Es ist alles in Ordnung. – Nie, ani trochę. To kochana kobieta. Dużo rozmiawiamy, wychodzimy na spacery i gramy w karty. Wszystko jest w jak najlepszym porządku. [Najn, ganc unt gar niśt. Zi ist ajne libe Frał. Wija rejden fil, gejen szpaciren unt szpilen Karten. Es ist ales in Ordnunk.]

 

C: Großartig. Wie sieht es mit Medikamenten aus? Nimmt Mama sie bereitwillig an? Nimmt sie sie selbst ein? – Świetnie. A jak z lekami? Mama chętnie je przyjmuje? Bierze je sama? [Grosartiś. Wi zit es myt Medikamenten ałs? Nimt Mama zi berajtwiliś an? Nimt zi zi zelbst ajn?]

 

O: Sie versucht, sich daran zu erinnern, aber es gelingt ihr nicht immer. Aber ich achte auch immer darauf, um unangenehme Situationen zu vermeiden. – Stara się pamiętać, ale nie zawsze jej to wychodzi. Jednak ja również tego zawsze pilnuję, żeby uniknąć nieprzyjemnych sytuacji. [Zi ferzuht, ziś daran cu erinern, aba es gelinkt ija niś ima. Aba iś ahte ałh ima darałf, um unangenejme Zituatsionen cu fermajden.]

 

C: Ich bin froh, dass Sie hier sind. – Cieszę się, że Pani tu jest. [Iś bin fro, das Zi hija zint.]

Inne w tej kategorii:

Gdzie jesteśmy

 • LAXO Care - Poznań

  ul. Droga Dębińska 3A

  61-555 Poznań

  tel. +48 61 666 2993

 • LAXO Care - Nowa Sól

  ul. Traugutta 12b/12

  67-100 Nowa Sól

  tel. +48 61 666 4757

 • LAXO Care - Ostrów Wielkopolski

  ul. Wrocławska 13-15

  63-400 Ostrów Wielkopolski

  tel. +48 62 584 2255

Szukasz pracy?

Wypełnij formularz, oddzwonimy!