#7 Nauka niemieckiego dla opiekunek – Przeczenia

niemiecki dla opiekunek - przeczenie - kobieta odmawia

W ramach tej lekcji nauczysz się, jak zaprzeczać po niemiecku i poznasz najważniejsze zwroty wyrażające odmowę. Dzięki nim lepiej zrozumiesz potrzeby podopiecznych i postawisz jasne granice, których nie wolno przekraczać.

 

Przeczenia w języku niemieckim – podstawowe zasady

 

W języku niemieckim można zaprzeczać na 3 sposoby – używając „nein” [najn], „kein” [kajn] lub „nicht” [niśt, niht].

Kiedy stosuje się te przeczenia? I w jakim miejscu w zdaniu je postawić? Zaprzeczając po niemiecku, kieruj się tymi zasadami:

 • Nein używa się do zaprzeczania całym zdaniom. Słowo może być zastosowane na początku zdania przeczącego albo występować jako krótka, samodzielna odpowiedź, np. „Willst du einen Tee?” – „Nein!”
 • Przeczenia kein używa się, aby zaprzeczyć:
 • rzeczownikowi bez rodzajnika (czyli rzeczownikowi bez „der”, „die” czy „das”), np. „Er hat kein Geld.”;
 • rzeczownikowi z rodzajnikiem nieokreślonym („ein”, „eine”).

Kein, odmieniane przez przypadki, wstawiamy zawsze przed zaprzeczanym słowem. Przykład: „Hast du Hunger?”- „Ich habe keinen Hunger.”

 • Nicht stosuje się wszędzie tam, gdzie nie da się użyć przeczenia kein czy nein.

 

Kiedy i jak można zastosować przeczenie nicht w zdaniu?

 • Nicht zaprzecza czasownikom.
 • Aby zaprzeczyć odmienionemu czasownikowi głównemu, nicht stawia się na końcu zdania. Przykładowo: „Schläfst du?” – „Ich schlafe nicht.”
 • Jeśli w zdaniu zaprzeczającym oprócz czasownika głównego używa się jeszcze innego czasownika, na przykład czasownika modalnego (np. können – móc) lub czasownika posiłkowego (np. sein), wówczas nicht stawia się przed czasownikiem głównym: „Warum schläfst du nicht?” – „Ich kann nicht schlafen.”
 • Nicht jest zaprzeczeniem nazw własnych oraz imion, np. „Das ist nicht Erika. Das ist Gretchen!”. To również zaprzeczenie zaimków osobowych (ja, mi, mnie), np. „Sie besucht mich nicht.”.
 • Nicht zaprzecza przymiotnikom, np. „Du bist nicht vorsichtig.”
 • neguje przysłówki, np. „Ich mache Sport nicht gern.”, oraz wyrażenia z przyimkiem (np. z „mit”, „nach”, „aus”), np. „Olga kommt nicht aus Polen”.

 

Przydatne niemieckie słówka i zwroty wyrażające odmowę i przeczenia

 

Nie – Nein [najn]

Nie, niestety nie. – Nein, leider nicht. / Leider nein. [najn, laj-der niśt / laj-der najn]

To niemożliwe. – [Das ist] unmöglich. [[das yst] un-my:-gliś]

 

Nie, nie mogę. – Nein, ich kann nicht. [najn, iś kan niśt]

Żałuję, ale nie mogę. – Es tut mir leid, aber ich kann nicht. [es tut mia lajd, a-ba iś kan niśt]

Nie chcę. – Ich will nicht. [iś wil niśt]

Nie wiem (tego). – Ich weiß [es] nicht. [iś wajs [es] niśt]

 

Nie można. – Man darf nicht / Es geht nicht. [Man darf niśt. / Es gejt niśt.]

Nie wolno. –  (Es ist) verboten. / Es ist nicht erlaubt. / Es ist nicht erstattet. [[Es yst] fer-bo-ten. / Es yst niśt er-laubt. / Es yst niśt er-szta-tet.]

Nie trzeba. – Es ist nicht nötig. [Es yst niśt ny: -tiś]

Proszę zostawić mnie w spokoju. – Bitte lassen sie mich in Ruhe. [By-te la-sen zi miś in ruu-e]

 

Wykluczone – Ausgeschlossen [ałz-ge-szlo-sen]

Pani (pan) się myli. – Sie irren sich [zi j-ren ziś]

Pan (pani) jest w błędzie. – Sie sind im Irrtum. [zi zind im ir-tum]

 

Inne w tej kategorii:

Gdzie jesteśmy

 • LAXO Care - Poznań

  ul. Droga Dębińska 3A

  61-555 Poznań

  tel. +48 61 666 2993

 • LAXO Care - Nowa Sól

  ul. Traugutta 12b/12

  67-100 Nowa Sól

  tel. +48 61 666 4757

 • LAXO Care - Ostrów Wielkopolski

  ul. Wrocławska 13-15

  63-400 Ostrów Wielkopolski

  tel. +48 62 584 2255

Szukasz pracy?

Wypełnij formularz, oddzwonimy!