#74 Nauka niemieckiego dla opiekunek – Czasowniki posiłkowe haben i sein

czasowniki posiłkowe haben i sein

W języku niemieckim istotną funkcję pełnią czasowniki posiłkowe. Są one pomocne zarówno do budowania zdań w czasie teraźniejszym, jak i przeszłym. Na tej lekcji dowiesz się, o jakich czasownikach posiłkowych mowach, czym dokładnie są i kiedy ich używać. Do jednej z ważniejszych spraw należy również ich odmiana przez osoby.

 

Czasowniki posiłkowe – Hilfsverben

 

Czasownik posiłkowy nie jest czasownikiem samodzielnym, a jest tzw. „pomagaczem”. Pomaga budować zdania, które mają różne konstrukcje gramatyczne. Jeżeli występują jako czasowniki posiłkowe, to nie mają swojego tłumaczenia w języku polskim.

 

W języku niemieckim wyróżniamy trzy podstawowe czasowniki posiłkowe – haben, sein oraz werden. Tutaj skupimy się na dwóch. Haben [haben], który oznacza mieć oraz sein [zajn], oznaczający być. Przydatne są do tworzenia czasu przeszłego Perfect. Czasownik sein łączy się z innymi czasownikami, które oznaczają ruch, natomiast haben w innych przypadkach, nieoznaczających ruch.

 

Czasowniki haben i sein w czasie teraźniejszym

 

Poniższa tabelka przedstawia odmianę czasowników posiłkowych haben i sein przez poszczególne osoby.

 

 

 

HABEN SEIN
ich [iś]

 

habe [habe] bin [bin]
du [du]

 

hast [hast] bist [bist]
 

er, sie, es [er, zi, es]

hat [hat] ist [ist]
wir [wija]

 

haben [haben] sind [zint]
ihr [ija]

 

habt [hapt] seid [zajt]
sie, Sie [zi, Zi]

 

haben [haben] sind [zint]

 

Ponadto czasowniki te mogą funkcjonować samodzielnie i nie muszą występować w roli czasowników posiłkowych. Oto kilka przykładów:

 

Ich habe keinen Appetit. – Nie mam apetytu. [Iś habe kajnen Apetit.]

Ich habe Zeit. – Mam czas. [Iś habe Cajt.]

Ich bin hungrig. – Jestem głodny. [Iś bin hungriś.]

 

Czasowniki posiłkowe w czasie przeszłym Perfekt

 

Do zbudowania zdania w czasie przeszłym Perfekt potrzebny jest jeden z czasowników posiłkowych – sein lub haben – w odmienionej formie oraz drugi czasownik. Ten drugi występuje jako Partizip II.

 

Czym jest forma Partizip II? To imiesłów czasu przeszłego. Oto kilka przykładów.

 

kommen [komen] – gekommen [gekomen]

machen [mahen] – gemacht [gemaht]

kochen [kohen] – gekocht [gekoht]

besuchen [bezuhen] – besucht [bezuht]

 

Poniżej tabelka z odmianą czasowników haben oraz z sein w czasie przeszłym Perfekt.

 

HABEN SEIN
ich [iś]

 

habe gehabt [habe gehapt] bin gewesen [bin gewejzen]
du [du]

 

hast gehabt [hast gehapt] bist gewesen [bist gewejzen]
er, sie, es [er, zi, es] hat gehabt [hat gehapt] Ist gewesen [ist gewejzen]
wir [wija]

 

haben gehabt [haben gahapt] sind gewesen [zint gewejzen]
ihr [ija]

 

habt gehabt [hapt gehapt] seid gewesen [zajt gewejzen]
sie, Sie [zi, Zi]

 

haben gehabt [haben gehapt] sind gewesen [zint gewejzen]

 

Kilka przykładowych zdań, dla lepszego zobrazowania, jak działa czas przeszły Perfekt oraz jaką rolę w tym wszystkim mają czasowniki posiłkowe.

 

Sie hat lange geschlafen. – Ona dużo spała. [Zi hat lange geszlafen.] – Spanie nie jest czynnością, która wymaga ruchu, dlatego czasownik posiłkowy, który został tu użyty to haben. Partizip II to geschlafen, pochodzi od schlafen.

 

Frau Monika ist in das Geschäft gegangen. – Pani Monika poszła do sklepu. [Frał Monika ist in das Geszeft gegangen.] – Chodzenie to czynność, która wymaga ruchu, stąd też czasownik posiłkowy sein. Natomiast gegangen pochodzi od gehen.

 

Inne zdania z czasownikami posiłkowymi to:

 

Du hast viel gelernt. – Dużo się nauczyłeś. [Du hast fil gelernt.]

 

 

 

Inne w tej kategorii:

Gdzie jesteśmy

 • LAXO Care - Poznań

  ul. Droga Dębińska 3A

  61-555 Poznań

  tel. +48 61 666 2993

 • LAXO Care - Nowa Sól

  ul. Traugutta 12b/12

  67-100 Nowa Sól

  tel. +48 61 666 4757

 • LAXO Care - Ostrów Wielkopolski

  ul. Wrocławska 13-15

  63-400 Ostrów Wielkopolski

  tel. +48 62 584 2255

Szukasz pracy?

Wypełnij formularz, oddzwonimy!