#75 Nauka niemieckiego dla opiekunek – Rodzaje rzeczownika w języku niemieckim

rodzaje rzeczownik w języku niemieckim

W języku niemieckim, zupełnie jak w języku polskim, rzeczowniki mają swoje rodzaje, czyli występują w rodzaju męskim, żeńskim lub nijakim oraz odpowiadają na pytanie „kto? co?”. Podobieństwo tych dwóch języków jest niestety mocno ograniczone i na tych elementach się kończy. Co musimy wiedzieć o rzeczownikach w języku niemieckim? O tym już w tym artykule.

 

Podstawowe informacje o rzeczowniku – Substantiv

 

Rzeczownik to część mowy odpowiadająca na pytanie kto lub co, dlatego też oznacza wszelkie przedmioty, zjawiska lub istoty żywe. Wszystkie rzeczowniki w języku niemieckim, niezależnie od tego, ile ich jest w zdaniu, piszemy wielką literą – co w języku polskim jest nie do pomyślenia. Tylko zdanie rozpoczyna się wielką literą i na tym koniec. W języku niemieckim Substantiv [Zupstantif] odmienia się przez rodzaje, przypadki oraz liczby.

 

der Mann – mężczyzna [der Man]

das Mädchen – dziewczyna [das Medsien]

die Freundin – przyjaciółka [di Frojndin]

 

die Katze – kot [di Katse]

der Hund – pies [der Hunt]

der Papagei – papuga [der Papagaj]

 

das Buch – książka [das Buh]

die Lampe – lampa [di Lampe]

der Bleistift – ołówek [der Blajsztift]

 

die Freude – radość [di Frojde]

die Liebe – miłość [di Libe]

der Hass – nienawiść [der Has]

 

Rodzaj rzeczownika

 

Rzeczowniki w języku niemieckim mają określoną płeć gramatyczną, czyli swój rodzaj. Przed każdym z nich stoi rodzajnik męski (der), żeński (die) lub nijaki (das), po tym też rozpoznajemy rzeczowniki. W liczbie mnogiej wszystkie rodzaje otrzymują rodzajnik die.

 

Nie ma z góry określonych zasad, które regulują używanie rodzajników – za drobnymi wyjątkami. Dlatego też rzeczowników zawsze trzeba uczyć się z rodzajnikami, ponieważ rodzaj w języku niemieckim często nie pokrywa się z odpowiednikiem w języku polskim.

 

Np. das Mädchen (rodzaj nijak) – dziewczyna (rodzaj żeński)

der Kaffee (rodzaj męski) – kawa (rodzaj żeński)

 

Rodzaj męski – Maskulinum

 

Rodzaj męski oznaczany jest w słownikach w j. niemieckim literką m. Rzeczowniki rodzaju męskiego to między innymi: nazwy pór roku, dni, wiatrów, stron świata, szczytów górskich, jezior, marek samochodów, przypadków; rzeczowniki odczasownikowe bez końcówek; rzeczowniki oznaczające istoty rodzaju męskiego.

 

Przykłady:

 

der Mann – mężczyzna [der Man]

der Frühling – wiosna [der Frylink]

der November – listopad [der Nowemba]

der Montag – poniedziałek [der Montak]

der Osten – wschód [der Osten]

der Fiat – fiat [der Fiat]

der Lauf – bieg [der Lałf]

der Dativ – celownik [der Datif]

der Maler – malarz [der Mala]

 

Rodzaj żeński – Femininum

 

W rodzaju żeńskim (f) występują: rzeczowniki, które oznaczają istoty żeńskie, liczebniki użyte rzeczownikowo, nazwy drzew, kwiatów, owoców, samolotów, statków; rzeczowniki pochodzenia obcego z końcówkami -ie, -ion, -tät, -anz, -enz, -ur, -ik; rzeczowniki zakończone na: -heit, -keit, -ei, -ung, -schaft, -in.

 

Przykłady:

 

die Frau – kobieta [di Frał]

die Rose – róża [di Roze]

die Oder – Odra [di Oda]

die Acht – osiem [di Aht]

die Ordnung – porządek [di Ordnunk]

die Freiheit – wolność [di Frajhajt]

die Biologie – biologia [di Biologi]

die Universität – uniwersytet [di Uniwerzitet]

 

Rodzaj nijaki – Neutrum

 

Rodzaj nijaki (n) dotyczy rzeczowników odnoszących się do: młodych zwierząt i osób, gatunków, nazw krajów i miast oraz części świata, nazw metali; rzeczowników zakończonych na -chen, -lein, -tel; z przedrostkiem ge- i zakończeniem -e; z przedrostkiem ge-, ale bez końcówki, rzeczowniki pochodzenia obcego zakończone na -in, -um, -ment.

 

Przykłady:

 

das Kind – dziecko [das Kint]

das Deutschland – Niemcy [das Dojczland]

das Eisen – żelazo [das Ajzen]

das Viertel – kwadrans [das Firtel]

das Gebiet – obszar [das Gebit]

das Museum – muzeum [das Muzem]

das Gebäude – budynek [das Gebojde]

 

W każdym z powyższych rodzajów są wyjątki.

 

Odmiana rzeczownika

 

Rzeczownik odmienia się przez cztery przypadki. Wraz z rzeczownikiem odmienia się również rodzajnik. Der/die/das należą do rodzajników określonych.

 

  DER DIE DAS DIE – PLURAL (l. mnoga)
Nominativ (mianownik) der Tourist

[der Turist]

die Tochter

[di Tohta]

das Buch [das Buh] die Bücher [di Busia]
Genitiv (dopełniacz) des Touristen [des Turisten] der Tochter

[der Tohta]

des Buches

[des Buhes]

der Bücher [der Busia]
Dativ (celownik) dem Touristen

[dejm Turisten]

der Tocher

[der Tohta]

dem Buch [dejm Buh] den Büchern [dejn Busiern]
Akkusativ (biernik) den Touristen

[dejn Turisten]

die Tochter

[di Tohta]

das Buch [das Buh] die Bücher [di Busia]

 

Rodzajnik w języku niemieckim nie zawsze przybiera formę rodzajnika określonego. Czasami jest to rodzajnik nieokreślony. Dla rodzaju męskiego przybiera on formę ein, dla żeńskiego eine, dla nijakiego ein a dla liczby mnogiej nie ma odpowiednika. Mówimy wtedy o rodzajniku zerowym.

Inne w tej kategorii:

Gdzie jesteśmy

 • LAXO Care - Poznań

  ul. Droga Dębińska 3A

  61-555 Poznań

  tel. +48 61 666 2993

 • LAXO Care - Nowa Sól

  ul. Traugutta 12b/12

  67-100 Nowa Sól

  tel. +48 61 666 4757

 • LAXO Care - Ostrów Wielkopolski

  ul. Wrocławska 13-15

  63-400 Ostrów Wielkopolski

  tel. +48 62 584 2255

Szukasz pracy?

Wypełnij formularz, oddzwonimy!