#77 Nauka niemieckiego dla opiekunek – Czwarty przypadek w języku niemieckim

W języku niemieckim występują cztery przypadki – mianownik (Nominativ), dopełniacz (Genitiv), celownik (Dativ), biernik (Akkusativ). W języku polskim tych przypadków jest trochę więcej, jednak to o niemieckim bierniku mówi się, że jest problematyczny. Dlatego w tym artykule dowiecie się, kiedy używa się tego przypadka, jak odmienia się rodzajnik w bierniku oraz inne ciekawostki związane z Akkusativem. 

 

Biernik w skrócie 

 

Akkusativ (biernik), jak już wyżej wspomnieliśmy, to jeden z czterech głównych niemieckich przypadków. Odpowiada na pytanie „kogo? co?” (wen? was?). W porównaniu do języka polskiego, w języku niemiecku rzeczownik pozostaje bez zmian, a odmienia się jego rodzajnik. Jak to wygląda w praktyce? 

 

der Vogel – ptak [der Fogel]

Ich sehe der Vogel. – Widzę ptak. [Iś zeje der Fogel.]

Ich sehe den Vogel. – Widzę ptaka. [Iś zeje dejn Fogel.]

 

Przymiotniki, rodzajniki i rzeczowniki w bierniku 

 

Poniżej zobaczysz, jak odmienia się rodzajnik określony, nieokreślony oraz przeczenie kein w bierniku. 

 

DER DIE DAS DIE – PLURAL
RODZAJNIK OKREŚLONY den [dejn] die [di] das [das] die [di]
RODZAJNIK NIEOKREŚLONY einen [ajnen] eine [ajne] ein [ajn]
PRZECZENIE KEIN keinen [kajnen] keine [kajne] kein [kajn] keine [kajne]

 

Największe zmiany zachodzą w rodzaju męskim. Rodzajnik żeński, nijaki oraz liczba mnoga pozostają w porównaniu do mianownika (Nominativa) praktycznie bez zmian. 

 

Odmiana zaimków osobowych i dzierżawczych w bierniku 

 

Zaimki osobowe oraz dzierżawcze, jeśli występują w bierniku, to również podlegają odmianie. Zobacz, jak przedstawia się ta deklinacja. 

 

ZAIMKI OSOBOWE

 

NOMINATIV AKKUSATIV
ich [iś] mich [miś]
du [du] dich [diś]
er [er] ihn [in]
sie [zi] sie [zi]
es [es] es [es]
wir [wija] uns [uns]
ihr [ija] euch [ojś]
sie [zi] sie [zi]

 

ZAIMEK DZIERŻAWCZY

 

DER DAS DIE + PLURAL
ich [iś] meinen [majnen] mein [majn] meine [majne]
du [du] deinen [dajnen] dein [dajn] deine [dajne]
er [er] seinen [zajnen] sein [zajn] seine [zajne]
sie [zi] ihren [iren] ihr [ija] ihre [ire]
es [es] seinen [zajnen] sein [zajn] seine [zajne]
wir [wija] unseren [unzeren] unser [unzer] unsere [unzere]
ihr [ija] euren [ojren] euer [ojer] eure [ojre]
sie [zi] ihren [iren] ihr [ija] ihre [ire]

 

Kilka przykładowych zdań

 

Ich suche dich. – Szukam Cię. [Iś zuhe diś.]

Ich liebe dich. – Kocham Cię. [Iś libe diś.]

Wir haben ihren Hund. – Mamy jej psa. [Wija haben iren Hunt.]

 

Kiedy stosować Akkusativ? 

 

 1. Po czasownikach, które wymagają odpowiedzi na pytanie „kogo? co?”. Najlepiej zadać je sobie „w głowie”, tworząc zdanie. 

 

Ich sehe (wen? was?) den Mann. – Widzę (kogo? co?) mężczyznę. [Iś zeje dejn Man.]

 

 1. Zawsze po czasownikach z poniższej listy: 

 

sehen – widzieć [zejen]

haben – mieć [haben]

besuchen – odwiedzać [bezuhen]

kaufen – kupować [kałfen]

lieben – kochać [liben]

fragen – pytać [fragen]

 

Der Vater fragt (wen? was?) das Kind. – Tato pyta (kogo? co?) dziecko. [Der Fata frakt das Kint.]

Ich sehe (wen? was?) eine Frau. – Widzę (kogo? co?) kobietę. [Iś zeje ajne Frał.] 

 

 1. Zawsze po przyimkach durch, gegen, um, ohne, für

 

Niektóre przyimki, czyli np. te wymienione wyżej, wymuszają użycie biernika. Oznacza to mniej więcej tyle, że czasownik nie stoi tu na pierwszym miejscu, tak jak w przypadku numer 1, tylko przyimek ma pierwszeństwo. I tak w ten sposób tworzy się lista kilku przyimków, po których na pewno wystąpi Akkusativ. 

 

durch – przez [durś]

gegen – przeciwko, około (jeśli chodzi o czas), wbrew [gejgen]

um – około, o, wokół [um]

ohne – bez [ołne]

für – dla [fua]

 

Sie dankte mir für die Hilfe. – Ona podziękowała mi za pomoc. [Zi dankte mija fua di Hilfe.]

Hast du etwas gegen diese Idee? – Masz coś przeciwko temu pomysłowi? [Hast du etfas gejgen dize Idee?]

 

W praktyce wygląda to tak: 

 

 1. Po wyrażeniu es gibt 

 

Wyrażenie to w tłumaczeniu na język polski oznacza są, jest i po nim występuje tylko rodzajnik nieokreślony.

 

Gibt es Fragen? – Czy są pytania? [Gibt es Fragen?]

 

Inne w tej kategorii:

Gdzie jesteśmy

 • LAXO Care - Poznań

  ul. Droga Dębińska 3A

  61-555 Poznań

  tel. +48 61 666 2993

 • LAXO Care - Nowa Sól

  ul. Traugutta 12b/12

  67-100 Nowa Sól

  tel. +48 61 666 4757

 • LAXO Care - Ostrów Wielkopolski

  ul. Wrocławska 13-15

  63-400 Ostrów Wielkopolski

  tel. +48 62 584 2255

Szukasz pracy?

Wypełnij formularz, oddzwonimy!