#79 Nauka niemieckiego dla opiekunek – Czasowniki zwrotne w języku niemieckim

czasowniki zwrotne

W języku niemieckim niektóre z czasowników należą do grupy czasowników zwrotnych (reflexive Verben). Nie powinno to być nic nadzwyczajnego dla osoby uczącej się języka niemieckiego, ponieważ w języku polskim istnieją podobne formy. Czym te czasowniki się charakteryzują? W tym artykule się o tym dowiecie.

O czasownikach zwrotnych

Czasowniki zwrotne, czyli reflexive Verben [refleksife Werben], to najprościej mówiąc czasowniki występujące z zaimkiem zwrotnym sich, czyli się [ziś]. Nazwa czasowników nie powinna być obca, ponieważ takie czasowniki występują również w języku polskim. Zwrotny oznacza, że zwracamy się zaimkiem do podmiotu.

Przykłady:

sich freuen – cieszyć się [ziś frojen]

sich interessieren – interesować się [ziś interesiren]

sich anziehen – ubierać się [ziś ancijen]

sich treffen – spotykać się [ziś trefen]

Różnica między językiem polskim a niemieckim jest taka, że zaimek zwrotny w jęzku niemieckim odmienia się przez osoby, a w polskim pozostaje we wszystkich osobach taki sam. Nie wszystkie zwrotne czasowniki w języku niemieckim są zwrotne w języku polskim i na odwrót.

siadać – sich setzen [ziś zecen]

uczyć się – lernen [lernen]

Czasowniki zwrotne – odmiana zaimka zwrotnego w bierniku

Odmiana czasownika zwrotnego w języku niemieckim w bierniku, czyli Akkusativie, wygląda następująco:

ich – freue mich – cieszę się [froje miś]

du – freust dich – cieszysz się [frojst diś]

er, sie, es – freut sich – cieszy się [frojt ziś]

wir – freuen uns – cieszymy się [frojen uns]

ihr – freut euch – cieszycie się [frojt ojś]

sie, Sie – freuen sich – cieszą się [frojen ziś]

 

W języku polskim, jak można zauważyć, zaimek zwrotny się w każdej z osób pozostał bez zmian. Natomiast w języku niemieckim został odmieniony.

 

Odmiana zaimka zwrotnego w celowniku

W języku niemieckim istnieje również odmiana zaimka zwrotnego w celowniku. Nie różni się ona bardzo od odmiany w Akkusativie, ponieważ różnice można zauważyć tylko w 1. oraz 2. osobie liczby pojedynczej. Jednak poniżej przedstawiamy wam samą odmianę zaimków zwrotnych.

ich – mir [mija]

du – dir [dija]

er, sie, es – sich [ziś]

wir – uns [uns]

ihr – euch [ojś]

sie, Sie – sich [ziś]

Przykłady:

Ich kämme mir die Haare. – Czeszę sobie włosy. [Ich keme mija di Hare.]

Du wäschst dir die Hände. – Myjesz sobie ręce. [Du weszst dija di Hende.]

Czasowniki zwrotne z Akkusativem lub z Dativem – lista

Nie zawsze jasno da się określić, po których czasownikach następuje biernik, a po których celownik. Tutaj trzeba znać już jasno zasady języka niemieckiego lub… listę kilku najważniejszych czasowników, po których zawsze będzie Akkusativ lub Dativ. Oto ona.

Zaimek zwrotny w Akkusativie występuje m.in. po czasownikach:

– sich befinden – znajdować się [ziś befinden]

– sich entscheiden – decydować się [ziś entszajden]

– sich fühlen – czuć się [ziś fylen]

– sich langweilen – nudzić się [ziś langwajlen]

– sich beschäftigen mit – zajmować się czymś [ziś beszeftigen myt]

– sich melden – zgłaszać się/ odzywaś się [ziś melden]

Zaimek zwrotny w Dativie występuje m.in. po czasownikach:

– sich etwas merken – zapamiętać coś sobie [ziś etfas merken]

– sich vorstellen – wyobrażać sobie [ziś foasztelen]

– sich wünschen – życzyć sobie [ziś wynszen]

– sich Sorgen machen – martwić się [ziś Zorgen mahen]

– sich etwas leisten – pozwalać sobie na coś [ziś etfas lajsten]

Czasowniki zwrotne z czasownikami modalnymi

Zdanie oznajmujące z czasownikiem zwrotnym buduje się na podstawie odmiany czasownika oraz zaimka zwrotnego do osoby. Wygląda to tak:

Ich wasche mich. – Myję się. [Iś wasze miś.]

Wir treffen uns. – Spotykamy się. [Wija trefen uns.]

Du ziehst dich an. – Ubierasz się. [Du cist diś an.]

Nie jest to skomplikowane. Wystarczy znać podstawowe zasady tworzenia zdań i już teraz odmianę zaimka zwrotnego. A co, jeśli pojawia się dodatkowy czasownik i w zdaniu są dwa czasowniki? Chodzi o czasownik modalny. Jak to wygląda w praktyce? Oto kilka przykładów.

Ich muss mich waschen. – Muszę się umyć. [Iś mus miś waszen.]

Wir können uns treffen. – Możemy się spotkać. [Wija kynen uns trefen.]

Du solltest dich anziehen. – Powinnaś/powinieneś się ubrać. [Du zoltest diś ancijen.]

W tym przypadku czasownik modalny wskakuje na miejsce poprzedniego czasownika i zostaje odmieniony do odpowiedniej osoby. Zaimek zwrotny pozostaje bez zmian, czyli ani jego miejsce, ani odmiana nie ulegają zmianom. Na sam koniec natomiast wędruje czasownik, który wcześniej był „jedyny”.

Inne w tej kategorii:

Gdzie jesteśmy

 • LAXO Care - Poznań

  ul. Droga Dębińska 3A

  61-555 Poznań

  tel. +48 61 666 2993

 • LAXO Care - Nowa Sól

  ul. Traugutta 12b/12

  67-100 Nowa Sól

  tel. +48 61 666 4757

 • LAXO Care - Ostrów Wielkopolski

  ul. Wrocławska 13-15

  63-400 Ostrów Wielkopolski

  tel. +48 62 584 2255

Szukasz pracy?

Wypełnij formularz, oddzwonimy!