#86 Nauka niemieckiego dla opiekunek – Przymiotniki od rzeczowników w języku niemieckim

Wiele przymiotników w języku niemieckim powstaje poprzez dodanie odpowiedniej końcówki do rzeczowników. Dlatego warto mieć bogaty zasób słownictwa, jeśli chodzi o rzeczowniki, ponieważ w łatwy i szybki sposób można poszerzyć wiedzę i słownictwo przymiotnikowe dzięki zasadzie tworzenia przymiotników od rzeczowników. Jak ta zasada wygląda w języku niemieckim? Czy trudno tworzy się przymiotniki od rzeczowników? Odpowiedź w tym artykule.

Powstawanie przymiotników od rzeczowników

Wiele słów w języku niemieckim i nie tylko w języku niemieckim, również w języku polskim, powstaje od innych części mowy. W ten sposób powstają np. rzeczowniki odczasownikowe lub właśnie przymiotniki odrzeczownikowe.

Przymiotnik, czyli Adjektiv [Adjektif] odpowiada na pytanie jaki? jaka? jakie? Tutaj zajmiemy się przymiotnikami pod kątem tworzenia się ich od rzeczowników, czyli Nomen [Nomen], które odpowiadają na pytanie kto? co? 

Przykłady:

rzeczownik – der Wind – wiatr [der Wint]

przymiotnik – windig – wietrznie [windiś]

Der Wind weht heute aus dem Norden. Es ist sehr windig. – Wiatr wieje dzisiaj z północy. Jest bardzo wietrznie. [Der Wint wejt hojte ałs dejm Norden. Es ist zer windiś.]

rzeczownik – die Hilfe – pomoc [di Hilfe]

przymiotnik – hilflos – bezradny [hilflos]

Er braucht Hilfe. Er fühlt sich hilflos. – On potrzebuje pomocy. On czuje się bezrady. [Er brałht Hilfe. Er fylt ziś hilflos.]

Jak tworzy się przymiotniki od rzeczowników?

Tworzenie przymiotników od rzeczowników to nie jest trudna rzecz. Wystarczy zapamiętać kilka odpowiednich końcówek i zasadę. Jaka to jest zasada?

Od niektórych rzeczowników odejmujemy końcówkę -e, by móc stworzyć odpowiedni przymiotnik.

Przykłady:

rzeczownik – die Farbe – kolor [di Farbe]

przymiotnik – farbig – kolorowy [farbiś]

Jak można zauważyć, w rzeczowniku musiało zostać ucięte -e, żeby mogło to poprawnie brzmieć i dobrze wyglądać gramatycznie w przymiotniku.

Inne tego typu przykłady:

rzeczownik – die Sonne – słońce [di Zone]

przymiotnik – sonnig – słoneczny [zoniś]

rzeczownik – der Russe – Rosjanin [der Ruse]

przymiotnik – russisch – rosyjski [rusisz]

Jakie mogą być końcówki przymiotników utworzonych od rzeczowników?

Przyrostków jest niewiele, a zasady mówiącej o tym, którego przyrostka, kiedy używać, nie ma. Dlatego najlepiej nauczyć się przymiotników od razu porównując z rzeczownikiem, od którego powstały. Na skojarzenia zadziała to najlepiej. O jakich przyrostkach mowa?

-lich 

rzeczownik – der Monat – miesiąc [der Monat]

przymiotnik – monatlich – miesięczny [monatliś]

rzeczownik – der Sport – sport [der Szport]

przymiotnik – sportlich – wysportowany [szportliś]

rzeczownik – der Tag – dzień [der Tak]

przymiotnik – täglich – codzienny [tegliś]

-isch 

rzeczownik – der Maler – malarz [der Mala]

przymiotnik – malerisch – malowniczy [malerisz]

rzeczownik – Latein – łacina [Latajn]

przymiotnik – lateinisch – łaciński [latajnisz]

-ig

rzeczownik – die Geduld – cierpliwość [di Gedult]

przymiotnik – geduldig – cierpliwy [geduldiś]

rzeczownik – die Kraft – siła [di Kraft]

przymiotnik – kräftig – silny [kreftiś]

rzeczownik – die Schuld – wina [di Szult]

przymiotnik – schuldig – winny [szuldiś]

-bar

rzeczownik – die Furcht – strach [di Furśt]

przymiotnik – furchtbar – straszny [furśtba]

rzeczownik – das Essen – jedzenie [das Esen]

przymiotnik – essbar – jadalny [esba]

-los

rzeczownik – die Arbeit – praca [di Arbajt]

przymiotnik – arbeitslos – bezrobotny [arbajtslos]

rzeczownik – der Geschmack – smak [der Geszmak]

przymiotnik – geschmacklos – bez smaku [geszmaklos]

rzeczownik – das Kind – dziecko [das Kint]

przymiotnik – kinderlos – bezdzietny [kindalos]

-ell

rzeczownik – die Kriminalität – przestępczość [di Kriminalitet]

przymiotnik – kriminell – kriminalny [kriminel]

rzeczownik – die Materie – materia [di Materie]

przymiotnik – materiell – materialny [materiel]

 

-al

rzeczownik – die Nation – naród [di Natsjon]

przymiotnik – national – narodowy [natsjonal]

rzeczownik – die Norm – norma [di Norm]

przymiotnik – normal – normalny [normal]

rzeczownik – die Region – region [di Regjon]

przymiotnik – regional – regionalny [regjonal]

Inne w tej kategorii:

Gdzie jesteśmy

 • LAXO Care - Poznań

  ul. Droga Dębińska 3A

  61-555 Poznań

  tel. +48 61 666 2993

 • LAXO Care - Nowa Sól

  ul. Traugutta 12b/12

  67-100 Nowa Sól

  tel. +48 61 666 4757

 • LAXO Care - Ostrów Wielkopolski

  ul. Wrocławska 13-15

  63-400 Ostrów Wielkopolski

  tel. +48 62 584 2255

Szukasz pracy?

Wypełnij formularz, oddzwonimy!