#88 Nauka niemieckiego dla opiekunek – Przyimki w niemieckim

Przyimek w języku niemieckim to część mowy, która występuje również w innych językach, dlatego nie jest niczym nienaturalnym w języku. Dodatkowo przyimki w języku niemieckim łączą się z odpowiednimi przypadkami, które należy znać, by odpowiednio zbudować zdanie. Jak to wszystko wygląda? Przeczytasz o w tym w naszym artykule.

Trochę więcej o przyimkach

W języku polskim przyimki to krótkie słówka, nieodmienne części mowy, która jest niesamodzielna w zdaniu. Jak to wygląda w języku niemieckim? Przyimek, czyli die Präposition [di Prepozitsjon], to również krótkie słówko, które stoi zazwyczaj przed rzeczownikiem lub zaimkiem i to właśnie do niego się odnosi. Są przyimki, które łączą się z biernikiem, są takie, które łączą się z celownikiem oraz takie, które wymagają dopełniacza.

Przykładowe przyimki – znaczenie

Żeby określić, co i gdzie się znajduje, będziemy potrzebowali przyimków określających miejsce. Są to między innymi:

auf – na

Lege dieses Buch auf die Kommode. – Połóż tę książkę na komodzie. [Lejge dizes Buh ałf di Komode.]

vor – przed

Wir treffen uns vor der Schule. – Spotkamy się przed szkołą. [Wija trefen uns foa der Szule.]

in – do, w

Ich gehe in den Laden. – Idę do sklepu. [Iś geje in dejn Laden.]

über – nad

Das Bild hängt über dem Bett. – Obraz wisi nad łóżkiem. [Das Bilt hengt yba dejm Bet.]

hinter – za

Er steht hinter dem Baum. – On stoi za drzewem. [Er sztejt hinta dejm Bałm.]

unter – pod

Der Hund liegt unter dem Tisch. – Pies leży pod stołem. [Der Hunt ligt unta dejm Tisz.]

an – przy

Kasia und Piorek sitzen am Tisch. – Kasia i Piotrek siedzą przy stole. [Kasia unt Piotrek zitsen am Tisz.]

neben – obok

Der Stuhl steht neben dem Tisch. – Krzesło stoi obok stołu. [Der Sztul sztejt nejben dejm Tisz.]

zwischen – pomiędzy

Der Laden steht zwischen Wohnblocks. – Sklep stoi pomiędzy blokami. [Der Laden sztejt cfiszen Wonbloks.]

Oczywiście są to tylko niektóre przyimki. Inne wraz z przykładami znajdziecie poniżej. Będą to przyimki, które łączą się z odpowiednimi przypadkami.

Podział przyimków ze względu na przypadek

Najwięcej przyimków łączy się z biernikiem (Akkusativ) oraz z celownikiem (Dativ). Zasada łączenia przyimków z tymi przypadkami jest w miarę prosta, ponieważ jeżeli odpowiedmy sobie na pytanie gdzie coś się znajduje i zdanie wyraża bezruch, to wtedy stosujemy Dativ. Natomiast jeżeli zdanie wyraża ruch i możemy sobie odpowiedzieć dzięki przyimkowi na pytanie dokąd, to łączymy to z biernikiem (Akkusativ).

Jak wygląda różnica między tym samym przyimkiem w zdaniach w różnych przypadkach?

Przyimek in

Dativ (mieszkanie wyraża bezruch): Ich wohne in der Wohnung. – Mieszkam w mieszkaniu. [Iś wołne in der Wołnunk.]

Akkusativ (chodzenie wyraża ruch): Ich gehe in die Wohnung. – Idę do domu. [Iś geje in di Wołnunk.]

Inne przyimki z biernikiem

Oto przykłady przyimków, które połączymy z biernikiem:

bis, durch, für, ohne, entlang

Inne przyimki z celownikiem

mit, aus, außer, bei, von, zu

Przyimki z dopełniaczem

Ponadto możemy jeszcze połączyć przyimki z dopełniaczem. Wygląda to tak:

während – podczas

Während der Ferien mache ich das. – Zrobię to podczas ferii. [Wejrent der Ferjen mahe iś das.]

wegen – z powodu

Wegen der Krankheit bin ich arbeitsunfähig. – Z powodu choroby nie mogę pracować. [Wejgen der Krankhajt bin iś arbajtsunfejiś.]

trotzt – pomimo

Trotz des schlechten Wetters bin ich in guter Stimmung. – Pomimo złej pogody jestem w dobrym nastroju. [Trots des szleśten Weters bin iś in guter Sztimunk.]

Inne w tej kategorii:

Gdzie jesteśmy

 • LAXO Care - Poznań

  ul. Droga Dębińska 3A

  61-555 Poznań

  tel. +48 61 666 2993

 • LAXO Care - Nowa Sól

  ul. Traugutta 12b/12

  67-100 Nowa Sól

  tel. +48 61 666 4757

 • LAXO Care - Ostrów Wielkopolski

  ul. Wrocławska 13-15

  63-400 Ostrów Wielkopolski

  tel. +48 62 584 2255

Szukasz pracy?

Wypełnij formularz, oddzwonimy!