#9 Nauka niemieckiego dla opiekunek – Zapytanie o/wskazywanie drogi

nauka niemieckiego dla opiekunek autobus

Naucz się pytać o drogę po niemiecku i odpowiadać, jak dojść lub dojechać do danego miejsca. Poniżej znajdziesz zwroty, które przydadzą Ci się podczas spacerów z seniorem i w sytuacjach, gdy wskazujesz mu drogę do czegoś w domu. Poznane wyrażenia będą też pomocne w czasie wyjść na zakupy, zwiedzania miast i w wielu innych sytuacjach, kiedy przebywasz w Niemczech.

Pytanie o drogę po niemiecku – najważniejsze zwroty

 

Jaka to ulica? – Welche Straße ist das? [Welsie sztraasy yst das?]

Gdzie jest… / gdzie znajduje się…? – Wo ist…? / Wo befindet sich…? [Woo yst …? / Woo befyndyt zyś … ?]

Zgubiłam się. Czy może mi pan/pani pomóc? – Ich habe mich verlaufen. Können Sie mir helfen? [Iś haby (krótkie „y”) myś falaufyn (krótkie „y”). Könyn (ö – usta złożone do „o”, ale wymawia się „e”, później krótkie „y”) zi miia helfyn (krótkie „y”)?]

Szukam tego adresu. – Ich suche diese Adresse. [Yś zuuchy dizy adresy.]

Jak daleko jest stąd do …? – Wie weit ist es von hier bis…? [Wi wajt yst es fon hiia bys…?]

Jak dojść / dojechać do… – Wie komme ich…[Wi kommy yś…]

… centrum? – … ins Zentrum? [yns centrum?]

…dworca? – … zum Bahnhof? [cum baan-hoof?]

Czy to daleko… – Ist es weit… [Yst es wajt…]

… na piechotę? – … zu Fuß? [zu fus?]

… autobusem? ? – … zu

… samochodem? ? – … mit dem Auto? [myt dejjm auto?]

 

Wskazywanie drogi – niemieckie słówka i zwroty

 

Proszę iść… / jechać… – Gehen Sie… / Fahren Sie… [Gejen zi… / Faaryyn zi…]

… w lewo. – links. [lynks]

… w prawo. – rechts. [reśc]

… prosto. – geradeaus. [geraadyaus]

Proszę skręcić… – Biegen Sie… ab. [Biigyn (któtkie „y”) zi… ap.]

… w lewo – …links… [lynks]

… w prawo – …rechts… [reśc]

Proszę iść prosto, a później na lewo. – Gehen Sie geradeaus und dann nach links. [Gejen zi ge-ra-de-auz und dan nach lynks.]

W tym kierunku. – In dieser Richtung. [In di-zer riś-tung.]

Po prawej / lewej stronie. – Auf der rechten / linken Seite. [Ałf der reś-ten / lyn-ken zaj-te.]

 

Dodatkowe niemieckie zwroty, przydatne w pytaniu o i wskazywaniu drogi

 

Mógłby mi pan/ mogłaby mi pani pokazać na planie miasta, gdzie jesteśmy? – Könnten Sie mir auf dem Stadtplan zeigen, wo wir sind? [Köntyn zli miia auf dejjm sztat plaan cajgyn, woo wiia zynt?]

To jest w przeciwnym kierunku. – Das ist in die umgekehrte Richtung. [Das yst yn di umgekeaty ryśtunk.]

To jest zaraz za rogiem. – Das ist gleich um die Ecke. [Das yst glajś um di e-ke.]

Najlepiej dojedzie pani (pan) tam autobusem 15. – Sie fahren am besten mit der Buslinie 15. [Zi faaren am besten mit dea buslinie-fynfcejn.]

Proszę dojechać tam tramwajem 25 / koleją podmiejską. – Bitte fahren Sie dorthin mit der Straßebahn 25 / mit der U-Bahn. [Byte faren zi dort-hyn myt dea sztra-sen-ban fynf-und- cfancyś / myt dea uban.]

Gdzie jest najbliższy przystanek autobusowy? – Wo ist die nächste Bushaltestelle? [Wu-yst di nech-ste bus-hal-te-szte-le?]

Inne w tej kategorii:

Gdzie jesteśmy

 • LAXO Care - Poznań

  ul. Droga Dębińska 3A

  61-555 Poznań

  tel. +48 61 666 2993

 • LAXO Care - Nowa Sól

  ul. Traugutta 12b/12

  67-100 Nowa Sól

  tel. +48 61 666 4757

 • LAXO Care - Ostrów Wielkopolski

  ul. Wrocławska 13-15

  63-400 Ostrów Wielkopolski

  tel. +48 62 584 2255

Szukasz pracy?

Wypełnij formularz, oddzwonimy!