#96 Nauka niemieckiego dla opiekunek – Czas przeszły Präteritum

Ciekawym zjawiskiem w języku niemieckim jest występowanie kilku czasów przeszłych. W porównaniu do języka polskiego, w którym występuje tylko jeden czas przeszły, tutaj w każdym z tych czasów możemy użyć języka w różny sposób. W tym artykule dowiesz się, jak tworzyć zdania w czasie Präteritum lub też inaczej w czasie Imperfekt.

Parę słów o Präteritum

Präteritum/Imperfekt [Preteritum/Imperfekt] to obok Perfektu jeden z czasów przeszłych, dzięki którym możemy wyrazić coś, co wydarzyło się w przeszłości. Jeśli porównać by te dwa czasy przeszłe, każde ze zdań będzie wymagało innych konstrukcji gramatycznych.

 

Przykłady:

Zdanie w czasie przeszłym Perfekt: Ich habe das Buch gekauft. – Kupiłam książkę. [Iś habe das Buh gekałft.]

 

Zdanie w czasie przeszłym Präteritum: Ich kaufte das Buch. – Kupiłam książkę. [Iś kałfte das Buh.]

 

Oba zdania są w czasie przeszłym, jednak czas Perfekt wymaga konstrukcji Partizip II, czego w czasie Imperfekt nie ma i nie trzeba.

 

Jak wygląda konstrukcja zdania w czasie przeszłym Imperfekt?

Tworzenie zdań w czasie Präteritum nie jest trudne. Główną rolę gra czasownik, który potrzebuje odpowiedniej końcówki do tematu, którą dodaje się w czasie przeszłym. Dlaczego mowa o odpowiedniej końcówce? Czasowniki dzielą się na regularne i nieregularne, a wszystko zależy właśnie od tego.

 

Przykłady:

kommen – pochodzić – kam [komen, kam]

haben – mieć – hatte [haben, hate]

laufen – biegać – lief [lałfen, lif]

sein – być – war [zajn, war]

fragen – pytać – fragte [fragen, fragte]

backen – piec – backte/buk [baken, bakte/buk]

 

Meine Großmutter und ich backten gestern einen Kuchen. – Razem z babcią upiekłyśmy wczoraj ciasto. [Majne Grosmuta unt iś bakten gestern ajnen Kuhen.]

Er fragte mich nur einmal nach ihr. – On mnie zapytał o nią tylko raz. [Er fragte miś nua ajnmal nah ija.]

Es war ein schwerer Unfall. – To był ciężki wypadek. [Es war ajn szferer Unfal.]

Na przykładzie czasownika fragen przedstawimy odmianę:

ich [iś] – fragte [fragte]

du [du] – fragtest [fragtest]

er, sie, es [er, zi, es] – fragte [fragte]

wir [wija] – fragten [fragten]

ihr [ija] – fragtet [fragtet]

sie, Sie [zi, Zi] – fragten [fragten]

Do tematu czasownika (to, co zwykle zostaje po odcięciu od bezokolicznika końcówki -en) dodajemy t oraz typową dla osoby końcówkę czasownika.

Inaczej trochę wygląda odmiana czasownika sein, który jest nieregularny.

ich [iś] – war [war]

du [du] – warst [warst]

er, sie, es [er, zi, es] – war [war]

wir [wija] – waren[waren]

ihr [ija] – wart [wart]

sie, Sie [zi, Zi] – waren [waren]

 

Jeśli mowa o czasownikach nieregularnych, to muszą one być wyuczone, nie ma jednego dobrego sposobu na ich zapamiętanie.

Kiedy można stosować czas przeszły Präteritum?

Ten czas przeszły warto stosować w kilku przypadkach.

– Jeśli opowiadamy o czynnościach lub zjawiskach z przeszłości, które nie łączą się już w żaden sposób z teraźniejszością. Bez względu na to czy czynność została zakończona, czy nie.

Przykład:

Ich brach mein Bein. – Złamałem nogę. [Iś brah majn Bajn.]

– Używamy go często w opowiadaniach i bajkach. Również większość artykułów prasowych oraz prac naukowych opiera się na czasie przeszłym prostym.

Przykład:

Es war einmal eine Prinzessin, die in einem Schloss auf dem Lande lebte. – Dawno, dawno temu na wsi w zamku żyła księżniczka. [Es war ajnmal ajne Princesin, di in ajnem Szlos ałf dejm Lant lejbte.]

– Czas Präteritum używany jest często w języku mówionym, np. w prasie.

 

Przykład:

Der Täter setzte das Auto in Brand. – Sprawca podpalił auto. [Der Tejta zecte das Ałto in Brant.]

Inne w tej kategorii:

Gdzie jesteśmy

 • LAXO Care - Poznań

  ul. Droga Dębińska 3A

  61-555 Poznań

  tel. +48 61 666 2993

 • LAXO Care - Nowa Sól

  ul. Traugutta 12b/12

  67-100 Nowa Sól

  tel. +48 61 666 4757

 • LAXO Care - Ostrów Wielkopolski

  ul. Wrocławska 13-15

  63-400 Ostrów Wielkopolski

  tel. +48 62 584 2255

Szukasz pracy?

Wypełnij formularz, oddzwonimy!