#50 Nauka niemieckiego dla opiekunek – Rozmowa z osobą starszą po niemiecku

Wyjeżdżając do Niemiec jako opiekunka osób starszych, potrzebna Ci jest choćby podstawowa znajomość języka niemieckiego. Senior, do którego wyruszasz na pomoc, czasami potrzebuje Twojego wsparcia przy prostych codziennych czynnościach, a czasami po prostu Twojego towarzystwa. Naukę języka możesz podjąć przed wyjazdem lub w trakcie, kiedy masz czas wolny. Poznaj kilka niezbędnych zwrotów, by porozumieć się z osobą starszą po niemiecku.

Wyrażenia po niemiecku:

das Bett machen – ścielić łóżko [das Bet mahen]

das Essen zubereiten – przygotować jedzenie [das Esen cuberajten]

einkaufen – robić zakupy [ajnkałfen]

den Müll wegbringen – wynosić śmieci [dejn Myl wekbringen]

das Kissen unter den Kopf legen – podkładać poduszkę pod głowę [das Kisen unta dejn Kopf lejgen]

Richten Sie sich bitte auf – proszę się wyprostować [Riśten Zi ziś bite ałf]

helfen beim Aufstehen – pomagać przy wstawaniu [helfen bajm Ałfsztejen]

am Arm führen – prowadzić pod ramię [am Arm fyren]

das Medikament schlucken – przyjmować lekarstwo [das Medikament szluken]

ein Medikament geben – podawać lekarstwo [ajn Medikament gejben]

den Puls messen – mierzyć puls [dejn Puls mesen]

staubsaugen – odkurzać [ształpzałgen]

bügeln – prasować [bygeln]

die Wäsche waschen – prać [di Wesze waszen]

Geschirr spülen – zmywać naczynia [Geszir szpylen]

kochen – gotować [kohen]

Pytania do seniora:

Sind Sie müde? – Czy jest Pan/Pani zmęczona? [Zint Zi myde?]

Möchten Sie sich ausruhen? – Czy chce Pan/Pani odpocząć? [Myśten Zi ziś ałsrułen?]

Möchten Sie schon ins Bett gehen? – Czy chce Pan/Pani już pójść spać? [Myśten Zi szon ins Bet gejen?]

Möchten Sie sich hinsetzen/hinlegen? – Czy chce Pan/Pani usiąść/położyć się? [Myśten Zi ziś hinzecen/hinlejgen?]

Haben Sie gut geschlafen? – Czy dobrze Pan/Pani spała? [Haben Zi gut geszlafen?]

Brauchen Sie Ihre Brille/Ihren Stock? – Potrzebuje Pan/Pani swoich okularów/laski? [Brałchen Zi Ire Brile/Iren Sztok?]

Ist es hier nicht zu warm/zu kalt? – Czy nie jest tu za gorąco/ zimno? [Ist es hija niśt cu warm/cu kalt?]

Soll ich Sie füttern? – Czy mam Pana/Panią nakarmić? [Zol iś Zi fytern?]

Soll ich etwas lüften? – Czy przewietrzyć pokój? [Zol iś etfas luften?]

Soll ich Ihnen das Kissen zurechtrücken? – Czy poprawić Panu/Pani poduszkę? [Zol iś Inen das Kisen cureśtruken?]

Soll ich Ihnen die Zeitung/das Buch vorlesen? – Poczytać Panu/Pani gazetę/książkę? [Zol iś Inen di Cajtung/das Buh foalejzen?]

Gehen wir jetzt spazieren? – Może wyjdziemy teraz na spacer? [Gejen wija ject szpaciren?]

Was möchten Sie heute machen? – Co chciał(a)by Pan/Pani dzisiaj robić? [Was myśten Zi hojte mahen?]

Wollen Sie die Toilette benutzen? – Czy chce Pan/Pani skorzystać z toalety? [Wolen Zi di Tojlete benucen?]

Was kann ich für Sie tun? – Co mogę dla Pana/Pani zrobić? [Was kani iś fya Zi tun?]

Informacje o opiekunce:

Wie viel Freizeit habe ich? – Ile mam czasu wolnego? [Wi fil Frajcajt habe iś?]

Ich habe schon Erfahrung in der Seniorenbetreuung. – Mam już doświadczenie w opiece nad seniorami. [Iś habe szon Erfarung in dea Zeniorenbetrojung.]

Ich bin Krankenschwester von Beruf. – Jestem pielęgniarką z zawodu. [Iś bin Krankenszwesta fon Beruf.]

Ich habe schon in Deutschland gearbeitet. – Pracowałam już wcześniej w Niemczech. [Iś habe szon in Dojczland gearbajtet.]

Dialog po niemiecku:

O – opiekunka

S – senior

O: Frau Müller, wie geht es Ihnen? Sind Sie müde? Es ist schon spät, vielleicht möchten Sie ins Bett gehen? – Pani Müller jak się Pani czuje? Jest Pani zmęczona? Jest już późno, może chciałaby Pani pójść do łóżka? [Frał Myla, wi gejt es Inen? Zint Zi myde? Es ist szon szpejt, filajśt myśten Zi ins Bet gejen?]

S: Gut, ich schaue noch die Sendung zu Ende und dann gehe ich ins Bett. – Dobrze, obejrzę do końca ten program i pójdę położyć się spać. [Gut, iś szałe noh di Zendunk cu Ende unt dan geje iś ins Bet.]

O: Wenn ich mit dem Bügeln fertig bin, werde ich Ihnen bei allem helfen. – Jak skończę prasować, to pomogę Pani we wszystkim. [Wen iś mit dejm Bygeln fertiś bin, werde iś Inen bajm alem helfen.]

S: Es ist in Ordnung, ich komme zurecht. – W porządku, poradzę sobie. [Es ist in Ordnunk, iś kome cureśt.]

O: Also gut. Bevor Sie schlafen gehen, bereite ich Ihre Medikamente vor. Sie müssen sie vor dem Schlafengehen einnehmen. – Dobrze. Zanim pójdzie Pani spać, naszykuję Pani lekarstwa. Musi je Pani zażyć przed snem. [Alzo gut. Befoa Zi szlafen gejen, berajte iś Ire Medikamente foa. Zi mysen zi foa dejm Szlafengejen ajnnejmen.]

Inne w tej kategorii:

Gdzie jesteśmy

 • LAXO Care - Poznań

  ul. Droga Dębińska 3A

  61-555 Poznań

  tel. +48 61 666 2993

 • LAXO Care - Nowa Sól

  ul. Traugutta 12b/12

  67-100 Nowa Sól

  tel. +48 61 666 4757

 • LAXO Care - Ostrów Wielkopolski

  ul. Wrocławska 13-15

  63-400 Ostrów Wielkopolski

  tel. +48 62 584 2255

Szukasz pracy?

Wypełnij formularz, oddzwonimy!