#83 Nauka niemieckiego dla opiekunek – Wyrażenia czasownikowo-rzeczownikowe

nauka niemieckiego dla opiekunek

Język polski i jego słowotwórstwo zaskakuje nas na każdym kroku. W języku niemieckim również nie wieje nudą. Ciekawym i popularnym zjawiskiem składniowym są Funktionsverbgefüge, czyli wyrażenie czasownikowo-rzeczownikowe. Jak budujemy takie wyrażenia i jak wyglądają one w zdaniach? Dowiesz się o tym z tego artykułu. 

 

Czym są wyrażenia czasownikowo-rzeczownikowe?

 

Nazwa nie jest przypadkowa – Funktionsverbgefüge [Funktsionswerbgefyge] to wyrażenia powstałe w wyniku połączenia się rzeczownika z czasownikiem. W zasadzie istotniejszą rolę ogrywa tutaj rzeczownik odczasownikowy, ponieważ czasownik pełni tylko funkcję gramatyczną. 

 

czasownik helfen – pomagać [helfen] wyrażenie czasownikowo-rzeczownikowe Hilfe leisten – udzielać pomocy [Hilfe lajsten]

 

czasownik fragen – pytać [fragen] wyrażenie czasownikowo-rzeczownikowe eine Frage stellen – stawiać pytanie, pytać [ajne Frage sztelen]

 

W drugą stronę wygląda to tak, że rzeczownik utworzony od czasownika można zastąpić czasami tylko czasownikiem. 

 

eine Antwort geben antworten – zarówno wyrażenie, jak i sam czasownik oznacza odpowiedzieć. 

 

Wyrażeń czasownikowo-rzeczownikowe nie zawsze da się przetłumaczyć tak dokładnie, jak wypada to w języku niemieckim, czyli jako rzeczownik i czasownik. Czasami jest to tylko czasownik. 

 

Stosowanie wyrażeń czasownikowo-rzeczownikowych w zdaniu

 

Wyrażenia czasownikowo-rzeczownikowe zdecydowanie częściej spotkamy w języku pisanym niż mówionym. Ich użycie można zaobserwować między innymi w języku specjalistycznym, np. prawniczym, urzędowym czy naukowym, ponieważ nadają one wypowiedziom styl oficjalny. 

 

Wyrażenia czasownikowo-rzeczownikowe można podzielić na grupy, które przynależą do określonych czasowników, np. machen [mahen], kommen [komen] czy geben [gejben]. 

 

ums Leben kommen – stracić życie [ums Lejben komen]

jemandem einen Rat geben – dać komuś radę [jemandejm ajnen Rat gejben]

einen Eindruck machen – wywrzeć wrażenie [ajnen Ajndruk mahen]

 

Niektóre wyrażenia występują „same”, inne potrzebują użycia konkretnego przyimka, a po niektórych trzeba stosować odpowiedniego przypadka.

 

Przykłady wyrażeń czasownikowo-rzeczownikowych

 

aufgeben 

 

die Arbeit aufgeben – rzucić pracę [di Arbajt ałfgejben]

die Hoffnung aufgeben – stracić nadzieję [di Hofnunk ałfgejben]

 

ablehnen 

 

einen Vorschlag ablehnen – odrzucić propozycję [ajnen Forszlak aplejnen]

die Einladung ablehnen – odrzucić zaproszenie [di Ajnladunk aplejnen]

 

bringen 

 

zu Ende bringen – zakończyć [cu Ende bringen]

ans Licht bringen – ujawnić coś [ans Liśt bringen]

 

bekommen 

 

Antwort bekommen – otrzymać odpowiedź [Antfort bekomen]

Hilfe bekommen – otrzymać pomoc [Hilfe bekomen]

 

begehen

 

einen Betrug begehen – popełnić oszustwo [ajnen Betruk begejen]

einen Mord begehen – popełnić morderstwo [ajnen Mort begejen]

 

erzielen 

 

den Preis erzielen – zdobyć nagrodę [dejn Prajs ercilen]

Ergebnisse erzielen – osiągać wyniki [Ergejbnise ercilen]

 

finden 

 

Anerkennung finden – znaleźć uznanie [Anerkenunk finden]

die Verwendung finden – znaleźć zastosowanie [di Ferwendunk finden]

 

geben 

 

die Erlaubnis geben – udzielić zgody [di Erlałbnis gejben]

den Befehl geben – wydać rozkaz [dejn Befejl gejben]

 

leisten 

 

Widerstand leisten – stawiać opór [Widasztand lajsten]

die Arbeit leisten – wykonywać pracę [di Arbajt lajsten]

nehmen 

 

in Anspruch nehmen – żądać czegoś [in Anszpruh nejmen]

in Kauf nehmen – pogodzić się z czymś [in Kałf nejmen]

 

treffen

 

Maßnahmen treffen – przedsięwziąć środki [Masnamen trefen]

die Entscheidung treffen – podjąć decyzję [di Entszajdunk trefen]

Inne w tej kategorii:

Gdzie jesteśmy

 • LAXO Care - Poznań

  ul. Droga Dębińska 3A

  61-555 Poznań

  tel. +48 61 666 2993

 • LAXO Care - Nowa Sól

  ul. Traugutta 12b/12

  67-100 Nowa Sól

  tel. +48 61 666 4757

 • LAXO Care - Ostrów Wielkopolski

  ul. Wrocławska 13-15

  63-400 Ostrów Wielkopolski

  tel. +48 62 584 2255

Szukasz pracy?

Wypełnij formularz, oddzwonimy!